Pensioenfonds EBS draalt met herstellen Kwatta-Noordkanaal

EBS lanceert Slim met stroom

PARAMARIBO – Anton Sleur, buurtbewoner van Kwatta, dicht bij het Kwatta-Noordkanaal, is zeer gebelgd over het feit dat het Pensioenfonds van de NV Energiebedrijven Suriname (EBS) draalt met het herstellen van het kanaal dat het gedeeltelijk dempte door er zand in te doen, zonder duikers te plaatsen.

Het Pensioenfonds liet een gedeelte van het kanaal dempen, omdat het gebied verkaveld zou worden. Na de gedeeltelijke demping klaagden buurtbewoners steen en been en stelden verschillende instanties van de ontstane situatie op de hoogte. Vertegenwoordigers van het Ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT en C) dat toestemming hiervoor gaf, gingen ter plaatse om de situatie te bezichtigen. Toen was geconstateerd dat er wel duikers geplaatst moesten worden. In samenspraak met de voorzitter van het Pensioenfonds werd besloten dat de situatie naar de oude staat terug moest. Het kanaal moest  open gegraven worden om de duikers te plaatsen om er daarna zand overheen te doen.

Sleur zegt dat het Pensioenfonds van de EBS voor  chaos  zal zorgen als het niet spoedig de situatie in orde maakt.  Hij zegt dat de regen van de afgelopen dagen een waarschuwing was dat het gebied zal onderlopen.  “Als de regen een aantal dagen aanhoudt, staat de omgeving zeker blank”, aldus Sleur…[+]