Politieman ontwapend na bedreiging collega

Politieman aangehouden

NICKERIE – Politieagenten zijn de afgelopen tijd vaker negatief in het nieuws gekomen vanwege het rijden van een scheve schaats. In het gewest Nickerie hebben zich de afgelopen week drie gevallen voorgedaan waarbij politieagenten betrokken waren. In het eerste geval is een wetsdienaar die op een motorfiets reed, beland in een trens.

Hij werd opgenomen in het ziekenhuis omdat hij na het ongeval niet aanspreekbaar was. De agent in kwestie was in overtreding, omdat hij zonder rijbewijs de motorfiets bestuurde. Volgens de commandant regio West, Retitia Forster, is er proces-verbaal opgemaakt en zal de zaak conform de rechtsregels worden afgehandeld. De tweede zaak betreft een politieman die een collega van hem zou hebben bedreigd nadat die hem in zijn woning had betrapt met zijn wederhelft. Tegen de politieman die zijn collega heeft bedreigd is aangifte gedaan en hij is ontwapend. Conform afspraken die er zijn in het korps is deze zaak overgedragen aan de afdeling Onderzoek Personele Zaken (OPZ) voor verder onderzoek. OPZ zal in overleg met de procureur-generaal een beslissing nemen…[+]