President Bouterse spreekt CARICOM toe

president huldigt

President Desiré Bouterse heeft tijdens de tiende (10de) Buitengewone Spoedvergadering van de Conferentie van CARICOM Staatshoofden en Regeringsleiders toegesproken. Suriname heeft middels een interventie van President Bouterse, ondersteuning verleend aan een regionaal agrarisch plan van actie, waarbij hij onder andere heeft gepleit voor nauwere regionale samenwerking.

Het wegwerken van obstakels bij de export van producten naar diverse Caraïbische landen en het effectief en efficiënt produceren van landbouwgewassen werden door de President benadrukt. Dit voorstel, alsook de oproep voor ondersteuning voor landbouwers heeft Minister Parmessar van Landbouw, Veeteelt en Visserij verder toegelicht. Suriname kreeg veel bijval van de overige lidlanden. De recente verscheping van bacoven vanuit Suriname naar Barbados is benadrukt als voorbeeld voor regionale samenwerking voortvloeiende uit goede bilaterale betrekkingen.

De tiende (10de) Buitengewone Spoedvergadering van de Conferentie van CARICOM Staatshoofden en Regeringsleiders heeft plaatsgevonden op 5 mei via videoconferentie, onder voorzitterschap van de Premier van Barbados, Mia Amor Mottley. De CARICOM Staatshoofden en Regeringsleiders hebben zich onder meer gebogen over de aspecten van een regionaal COVID-19 gezonds- en agrarisch beleid, daarbij rekening houdend met voedselveiligheid en voedselzekerheid. President Bouterse heeft tijdens de vergadering de waardering uitgesproken tegenover de Secretaris – Generaal, de Premier van Barbados tevens Voorzitter van de CARICOM en de overige collega Staatshoofden en Regeringsleiders. De President benadrukte verder bij hen het belang voor het toezenden van een CARICOM Electorale Waarnemers Missie voor de te houden Algemene-, Vrije- en Geheime verkiezingen op 25 mei aanstaande. President Bouterse memoreerde de goede reputatie welke ons land heeft voor het organiseren van ordelijke Algemene-, Vrije- en Geheime verkiezingen en dat de verkiezingen later deze maand hierop geen uitzondering zullen vormen…[+]