Regering Centraal-Afrikaanse Republiek tekent vredesakkoord met rebellen

regering

De regering van de Centraal-Afrikaanse Republiek (CAR) heeft dinsdag in de Soedanese hoofdstad Khartoem een vredesakkoord gesloten met veertien gewapende groeperingen. Het sluiten van de overeenkomst is een belangrijke stap op weg naar beëindiging van de jarenlange strijd die duizenden mensen het leven heeft gekost. In de straatarme voormalige Franse kolonie woedt sinds eind 2012 een burgeroorlog, waarin verschillende milities bloedbaden hebben aangericht. Ook rebellen uit enkele omringende landen deden mee. De onderhandelingen over een vredesverdrag begonnen op 25 januari. Daaraan namen behalve de CAR-regering ook vertegenwoordigers van veertien opstandige bewegingen deel.

Donderdag leek een deal nog ver weg, toen de gedelegeerden het overleg staakten vanwege onenigheid over met name een amnestieregeling voor personen die verantwoordelijk zijn voor criminele activiteiten en geweld. Volgens internationale rapporten hebben verscheidene krijgsheren zich schuldig gemaakt aan schending van de mensenrechten.(NU)…[+]