Santokhi praat met diasporagemeenschap over crisis

santokhi het is een signaal

PARAMARIBO – Chandrikapersad Santokhi, voorzitter van de Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP), praat gedurende het reces van De Nationale Assemblee met de diaspora-gemeenschap in Nederland. Santokhi zegt aan de krant dat er op dit moment een ernstige crisis in ons land heerst. Daarom zal hij nagaan wat gedaan kan worden voor Suriname vanuit de diasporagemeenschap in Nederland.

Hij geeft aan een zware agenda in Europa met name Nederland te hebben. “Daarbij zijn een paar activiteiten gepland in het kader van reorganisatie en herstructurering van de VHP. Er zijn afspraken gemaakt met diasporaorganisaties en met collega-parlementariërs. Er zijn heel wat zaken die op de agenda staan die te maken hebben met de crisis in het land.” Volgens Santokhi sprak hij in Nederland eerder met de diasporagemeenschap om Suriname te helpen op het gebied van volksgezondheid, maar deze hulp werd niet geaccepteerd door de regering. “Ik ben bereid iets te doen maar op een wijze waarbij er in ieder geval meer zekerheid is dat de regering het oppakt. Ik zal geen herhalingsoefening doen. Ik heb eerder op politiek gebied iets geïnitieerd, maar dat is niet geaccepteerd door de Surinaamse regering. Ik ga nu dingen doen die mogelijk zijn.” Voor de rest zal hij de diasporagemeenschap voorbereiden op de toekomst, waarbij hij haar zal voorhouden dat de VHP gaat voor regeerverantwoordelijkheid. Hij zal daarbij de diasporagemeenschap mobiliseren en tegelijkertijd zal hij er alles aan doen dat er een goede mobilisatie is van hulp voor de Surinaamse gemeenschap…[+]