Slachtoffers van seksueel misbruik in de kerk kunnen Vaticaan niet aanklagen

slachtoffers

Slachtoffers van seksueel misbruik in de rooms-katholieke kerk kunnen het Vaticaan en de paus niet aanklagen. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) heeft ze in het ongelijk gesteld. De slachtoffers uit Nederland, België en Frankrijk voelen zich niet alleen door de daders, maar ook door de kerk beschadigd. Die sloot stelselmatig de ogen voor het misbruik, beschermde geestelijken die zich aan misbruik schuldig hadden gemaakt en liet slachtoffers in de kou staan. De kerkleiding zetelt echter in het Vaticaan en dat valt – net als andere landen – niet onder de jurisdictie van een buitenlandse rechtbank, oordeelt ook het EHRM.(NU)…[+]