Sport- en Jeugdzaken rehabiliteert 14 kunstgrasvelden en legt 7 nieuwe aan

sport

Het Ministerie van Sport- en Jeugdzaken is bezig met landelijke oriëntatie bezoeken. Het doel hiervan is om de status van de reeds 14 aangelegde mini kunstgrasvelden die de regering tussen 2014 en 2015 landelijk heeft aangelegd na te gaan. Hiernaast heeft het ministerie ook het traject van rehabilitatie uitgezet en de technische opname gedaan van de locaties voor de 7 nieuwe kunstgrasvelden. De delegatie van de veldbezoeken stond onder leiding van de waarnemend directeur Sportzaken, Mitchell Kisoor, het technisch team van het ministerie en vertegenwoordigers van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB). De Regering casu quo (c.q.) het ministerie van Sport- en Jeugdzaken zal de voorgenomen rehabilitatie en de aanleg van de nieuwe kunstgrasvelden mogelijk maken via het Staatsolie Sportfonds.

De mini kunstgrasvelden hebben hun nut bewezen in de samenleving. Dit bevestigt waarnemend directeur Kisoor. De internationale levensduur van zo een mini kunstgrasveld is gesteld op 8 tot 10 jaar. Dat de regering c.q. ministerie nu al over moet gaan tot het rehabiliteren van de reeds aangelegde velden, heeft vermoedelijk te maken met het ontbreken van een gedegen beheer en onderhoudsplan, klimatologische factoren en vandalisme. Naar aanleiding van het bovenstaande zal met organisaties of stichtingen die beheersdaden over de velden hebben gekregen, een traject worden uitgezet voor het hanteren van een beheer en onderhoudsplan. Dit staat in een persbericht van NII…[+]