Twijfels over theorie Adhin over USD 200 miljard aan bodemschatten

USD 400.000 voor

PARAMARIBO – Gregory Rusland, voorzitter van De Nationale Partij Suriname (NPS), betwist de theorie waarbij Suriname USD 200 miljard aan grondstoffen heeft en er daarom niet ‘gezeurd moet worden’ over de schuld van USD 2,5 miljard zoals vicepresident Ashwin Adhin dat presenteerde in Ocer en herhaalde in De Nationale Assemblee. De gewezen minister van Natuurlijke Hulpbronnen zegt dat er in de praktijk beduidend veel minder dan de geschatte waarde in het land zal blijven, wat ook niet op korte termijn beschikbaar zal zijn.

“Ik wil erop wijzen en hoop dat de regering daar wel rekening mee houdt, dat ongeveer 15 procent van de geschatte waarde in de landen zelf achterblijft”, zegt Rusland. Dat komt naar zijn schatting neer op USD 30 miljard. Dit geld ligt er ook niet voor het oprapen en is niet direct beschikbaar. De schatting heeft betrekking op een langere termijn exploitatie van de mineralen die enkele tientallen jaren in beslag neemt.

Verspreid over een lange periode komt dat neer op 1 miljard per jaar, wat niet per definitie betekent dat de staatskas elk jaar mag rekenen op een miljard vanuit de mijnbouwsector. “Ik denk dat de regering niet zo enthousiast zou moeten worden, maar houdt u rekening met de realiteit. U gaat lelijk op uw neus kijken omdat dit geen garantie is voor de terugbetaling van de lening. Met een schuld van USD 2,5 miljard zitten we al behoorlijk hoog”, aldus Rusland…[+]