VHP koestert goede samenwerking met Volksrepubliek China

jaar van de hond

Het Chinese jaar Huangdi 4715, het Jaar van de Hond, begint op vrijdag 16 februari 2018. Ook bekend als het Lentefestival of Lentefeest, behoort het tot een van de belangrijkste Chinese feestdagen. Het Chinees Nieuwjaar en de daaropvolgende twee dagen wordt door vrijwel alle Chinezen in de wereld gevierd, waar ze zich ook gevestigd hebben.

Volgens de Chinese astrologie zijn zij die onder het teken van de hond zijn geboren eerlijk, betrouwbaar, beschermend, grootmoedig in hun liefde zeer rechtvaardig. Zoals de hond zelf, zijn zij graag thuis, en hebben hun familie lief boven alles.

Voor de Volksrepubliek China zelf is het ‘Jaar van de Hond’ een jaar waarin idealen richtinggevend zijn en meer samenwerking in harmonie hen zal vooruithelpen. Ook zal er meer aandacht gegeven worden aan de gezondheidszorg. De samenwerking met de Volksrepubliek China vindt plaats op verschillende niveaus: politiek, parlementair, sociaaleconomisch en cultureel. De voorzitter van de VHP had als lid van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, vorig jaar tezamen met andere DNA leden een bezoek gebracht aan de volksrepubliek China.

Bij de intrede van dit Chinees Nieuwjaar, het ‘Jaar van de Hond’, spreekt de VHP de wens uit, dat wij allen samen het ‘Jaar van de Hond’ kunnen vieren en zodoende de eigenschappen van de hond samen waar maken in het belang van vrede, rechtvaardigheid, ontwikkeling, welvaart en welzijn, maar ook in het belang van de veiligheid voor de burgers van ons land…[+]