Vijf verkeersdoden in maart

verkeersdoden

Er zijn  vijf verkeersdoden in maart geregistreerd. Agatha Cederboom, lid van het Korps Suriname Verkeersvrijwilligers (KSV), zegt aan de krant dat het gaat om twee voetgangers, een bromfietser, een autobestuurder en een mede-inzittende. Zij merkt op dat het allemaal mannen zijn. Cederboom zegt dat er in 2018 76 verkeersdoden waren, onder wie 11 vrouwen en 65 mannen. Zij denkt dat het beleid toegespitst moet worden op mannen.

Volgens haar kunnen er verschillende redenen zijn waarom er meer mannen dan vrouwen verkeersslachtoffer worden. Zij denkt dat meer mannen achter het stuur plaatsnemen. Zij vindt zij dat het gedrag van mannen gewijzigd moet worden. Volgens haar zullen mannen anders benaderd moeten worden dan vrouwen. “Vrouwen gaan anders met informatie om. Mannen zijn kort en zakelijk, to the point.” Volgens Cederboom zal nagegaan moeten worden hoe gesproken moeten worden tot mannen en vrouwen over verkeersveiligheid. Zij denkt dat de opvoeding ook een rol speelt want mannen worden anders opgevoed dan vrouwen. “Mannen leggen minder verantwoordelijkheid af aan hun ouders in vergelijking met vrouwen.” Ook neemt zij mee dat mannen van snelheid houden. Het KSV is er voorstander van dat bepaalde doelgroepen die vaker deelnemen aan het verkeer defensive drive trainingen krijgen. Volgens Cederboom moeten de mensen verplicht gesteld worden om deel te nemen aan dergelijke trainingen…[+]