Vijfde verbrandingsoven geopend in district Brokopondo

Foto 3

De dorpsgemeenschap in Du Watra, een dorp dichtbij Pokigron, is door de districtscommissaris van Brokopondo Frederik Finisie op het hart gedrukt om zorgvuldig om te gaan met de verbrandingsoven. Deze 5de oven in het district Brokopondo is donderdag 12 maart jl.  in gebruik genomen. Daarvoor waren er verbrandingsovens in dit district opengesteld in Brownsweg, Klaaskreek, Brokopondo Centrum en Lebi Dotie. De districtsvader geeft aan dat de oven zal bijdragen aan een schoner milieu in Du Watra en omgeving. Daarnaast is het van belang dat de vele toeristische plekken die dit district rijk is, schoon blijven. “Een toerist keert graag terug in een schone omgeving”, aldus Finisie.

Een unicum bij deze reeks van openstellingen van verbrandingsovens is dat de voorzitter van de Commissie Verbrandingsoven, Boy Guardiola aanwezig is geweest in Du Watra. Overigens is Guardiola door de Minister van Volksgezondheid, Antoine Elias afgevaardigd naar dit heugelijk feit. Binnen dit Ministerie vindt de coördinatie plaats voor wat betreft het openstellen van verbrandingsovens in geheel Suriname, als onderdeel van Bouta’s Milieuplan voor een verantwoorde vuilverwerking. Guardiola legt verder uit dat na deze 21ste opengestelde verbrandingsoven in Du Watra, er nog 9 resten in de eerste fase. “De President schenkt hiermee ook aandacht aan het woongebied van de binnenlandbewoners”, verduidelijkt Guardiola. Hierbij heeft Guardiola het belang van het zorgvuldig en verantwoord omgaan met de verbrandingsoven benadrukt, zodat dit project duurzaam voor Suriname mag zijn. Uit hoofde van zijn voorzittersfunctie van de Verbrandingsoven Commissie, doet hij ook een beroep om de dorpsgemeenschap om het werk gezamenlijk te doen, teneinde de verbrandingsovens in ons land effectief te gebruiken. De Commissie is ingesteld door de Minister van Volksgezondheid, Antoine Elias eerder dit jaar…[+]