Waterschapsverkiezingen: een eerste stap naar beter waterbeheer!

Verkiezingsaktitiveiten voor de Paradise en Longmay polder

NICKERIE – De waterschapsverkiezingen die thans worden gehouden zijn een eerste stap naar beter waterbeheer in Nickerie. Dit district kent 12 waterschappen te weten: Clarapolder, Corantijnpolder, Van Drimmelenpolder, WaSiMa (Waldeck, Sidoredjo & Margarethenburg), Europolder – Zuid, Europolder – Noord, Sawmillkreekpolder, Nanni- en Brutopolder, Paradise en Longmay, Hamptoncourtpolder, Groot Henarpolder en Uitbreiding Groot- Henar I & II. Deze waterschappen, die elk worden geleid door een bestuur, gaan over het beheer en de controle van het water. De waterschapsbesturen zorgen er dus voor dat de landbouwarealen in Nickerie voldoende water hebben om te produceren. In de laatste jaren hebben de waterschappen echter niet efficiënt gewerkt. Als zodanig worden exploitatie en onderhoud van irrigatie en drainage infrastructuur niet goed uitgevoerd. Bijgevolg is de landbouwproductiviteit suboptimaal. De waterschappen dienen dus efficiënter te werken en het irrigatie en drainage infrastructuur beter te beheren. De lopende verkiezingen zijn hiertoe een eerste stap. De waterschappen en besturen worden versterkt.

De eerste ronde van waterschapsverkiezingen zijn gehouden op 17 en 18 december jl. voor de waterschappen Clarapolder, Corantijnpolder, Van Drimmelenpolder en WaSiMa (Waldeck, Sidoredjo & Margarethenburg). De tweede ronde van waterschapsverkiezingen vinden plaats op 14 en 15 januari a.s. voor de waterschappen Europolder – Zuid, Sawmillkreekpolder, Paradise en Longmay en Hamptoncourtpolder. De derde en tevens laatste ronde zal plaatsvinden op 21 en 22 januari a.s. voor de waterschapen Europolder – Noord, Nanni- en Brutopolder, Groot Henarpolder en Uitbreiding Groot- Henar I & II. Met uitzondering van Clarapolder, Corantijnpolder, Groot Henarpolder zijn de overige negen waterschapsbesturen bij acclamtie gekozen…[+]