Wereld Biodiversiteit dag 2020: Onze oplossingen zijn te vinden in de natuur

22 may

In het jaar 2000 heeft de Verenigde Naties de datum van 22 mei uitgeroepen tot de internationale dag van de Biodiversiteit. Dit is een internationale dag om de wereld te herinneren aan het belang van biodiversiteit voor het voortbestaan van leven op Aarde en het vergroten van de bewustwording over biodiversiteit issues. Het thema voor 2020, ‘Our solutions are in nature’, vrij vertaald ‘Onze oplossingen zijn te vinden in de natuur’, benadrukt hoop, solidariteit en het belang van samenwerken op alle niveaus om een toekomst te bouwen voor het leven in harmonie met de natuur.

Deze datum is gekozen, omdat namelijk de tekst van de Conventie inzake Biologische Diversiteit werd geadopteerd op die dag in 2000. Suriname is in 1996 hiertoe getreden. Ons land wordt gekenmerkt als ‘biodiversity hotspot’, vanwege haar rijkdom aan vele soorten planten, bomen en dieren en unieke ecosystemen, die ze vormen en hebben wij ons ook dusdanig gecommitteerd aan de 3 doelen van deze conventie, namelijk:

  • Behoud van de biologische diversiteit;
  • Duurzaam gebruik ervan; en
  • Eerlijke verdeling van de voordelen die het gebruik van genetische bronnen oplevert.

De COVID-19 pandemie laat ons zien dat ondanks onze vooruitgang in de technologie, we afhankelijk zijn van gezonde en bruisende ecosystemen voor ons water, voedsel, medicijnen, kleding, brandstof, onderdak en energie. Willen we als mensheid blijven voortleven op Aarde, moeten we ervoor zorgen dat het voortbestaan van andere levensvormen ook mogelijk blijft, want zij garanderen hierdoor ons voortbestaan. Biodiversiteit blijft het antwoord op uitdagingen voor duurzame ontwikkeling waarmee de wereld wordt geconfronteerd. Van de op natuur gebaseerde oplossingen (Nature Based Solutions) tot klimaat, voedsel- en waterzekerheid en duurzaam levensonderhoud, biodiversiteit blijft de basis voor een duurzame toekomst…[+]