Wereld Longontsteking Dag

long

Jaarlijks wordt op 12 november wereldwijd aandacht gevraagd voor de gevaren van longontsteking voor kinderen onder de vijf jaar tijdens de ‘Wereld Longontsteking Dag’ (World Pneumonia Day).

Longontsteking of pneumonie is een ontsteking van de longblaasjes en het omringende weefsel, vaak veroorzaakt door een infectie. Indien beide longen zijn ontstoken, is er sprake van een dubbele of bilaterale longontsteking. Mits tijdig herkend, kan een bacteriële longontsteking behandeld worden met een antibioticum. Wanneer de ziekte niet tijdig behandeld wordt, kunnen de longblaasjes zodanig verzwakken, dat de longinhoud zeer verkleind wordt. Dit heeft in de meeste gevallen de dood tot gevolg. Veelal treedt longontsteking op als complicatie van andere ziekten of als de patiënt al een verlaagd weerstand heeft door andere oorzaken. Vóór de ontdekking van penicilline was longontsteking in Nederland een belangrijke doodsoorzaak in alle leeftijdsgroepen. Wereldwijd is longontsteking nog steeds een veelvoorkomende ziekte die ongeveer 450 miljoen mensen per jaar treft. Het is een belangrijke doodsoorzaak in alle leeftijdsgroepen met 4 miljoen doden per jaar (7 procent van het totaal wereldwijd). Vooral kinderen onder de vijf jaar en volwassenen boven de 75 zijn het slachtoffer. Longontsteking komt ongeveer vijfmaal vaker voor in ontwikkelingslanden dan in het westen. Virale pneumonie veroorzaakt ongeveer 200 miljoen gevallen per jaar.

(Bron: Fijne dag)(Foto:issuekalender.nl)…[+]