Wetenschapper en activistische natuurbeschermer Richard Leakey overleden

wetenschapper

De Keniaanse paleontoloog en natuurbeschermer Richard Leakey is op 77-jarige leeftijd overleden. Hij onderzocht het ontstaan van de mensheid en droeg bij aan het bewijs dat de eerste mensen op de wereld in Afrika leefden. Ook zette hij zich in tegen de ivoorhandel. Leakey deed spectaculaire opgravingen uit de steentijd die inzicht gaven in de ontwikkeling van de mensheid. In 1984 vond hij met zijn team in Noord-Kenia een bijna compleet skelet van een Homo erectus, bekend als de Turkanajongen. Deze jongen leefde ongeveer 1,6 miljoen jaar geleden en is een voorloper van de huidige menssoort. Een andere bezigheid van de wetenschapper was zijn strijd tegen stroperij. Hij vreesde voor het uitsterven van de olifant en werd in 1989 hoofd van de Kenya Wildlife Service. In een documentaire van Vice werd hij ervan beschuldigd toestemming te hebben gegeven om stropers dood te schieten. Volgens Leakey schoten zijn rangers alleen op stropers wanneer ze zelf met wapens bedreigd werden.(NU)…[+]