Zes advocaten beëdigd door het Hof van Justitie

clerks

PARAMARIBO – De juristen Richel Apinsa, Ravi Birtantie, Reita Madhuban, Mark Tjon, Urmila Jageswar en Mellisa Seenacherry zijn op 15 beëdigd als advocaat bij het Hof van Justitie (HvJ). Waarnemend president HvJ Iwan Rasoelbaks herinnerde het zestal, in zijn felicitatietoespraak na de beëdiging, aan de kernwaarden die zijn opgenomen in de eedsformule voor advocaten te weten: trouw aan de republiek Suriname; gehoorzaamheid aan de Grondwet; eerbied voor de gerechtelijke autoriteiten en het gegeven dat zij geen zaak zullen aannemen of verdedigen die zij in gemoede niet geloven rechtvaardig te zijn. Deze kernwaarden bieden volgens Rasoelbaks houvast bij de uitoefening van het beroep van advocaat.

De waarnemend president HvJ refereerde tijdens zijn rede tevens naar de goedgekeurde en gepubliceerde gedragscode voor rechters in 2016 door het hof, en gaf aan dat later dit jaar op grond van deze gedragscode, een klachtenprocedureregeling voor rechters zal worden afgekondigd. Het hof heeft geruime tijd gewerkt aan het tot stand brengen van deze regeling. De klachten die het hof thans bereiken, betreffen voornamelijk de trage gang in bodemgeschillen in eerste aanleg en in hoger beroep. De trage rechtsgang is volgens de waarnemend president HvJ te wijten aan capaciteitsgebrek en budgettaire obstakels. Om in deze situatie significante verandering te brengen, zouden acuut enkele maatregelen dienen te worden genomen, zoals het regelmatig beschikbaar stellen van begrotingsmiddelen voor de bedrijfsvoering, het zelfstandig mogen aantrekken van personeel, en een efficiëntere benoemingsprocedure voor nieuw opgeleide rechters…[+]