Nieuws volgens datum: 3 May, 2021

KPS ingenomen met donatie First Lady

Gene Sampono van het Instituut van de Firstlady en Hoofdinspecteur Eshita Hunte (002)

PARAMARIBO-De COVID-19 pandemie treft ons allen, zo ook het Korps Politie Suriname (KPS). In dit kader heeft First Lady Mellisa Santokhi-Seenacherry op vrijdag 30 april 2021 een donatie gedaan aan het KPS. De geste omhelst 5000 mondkapjes en 1000 handsanitizers. Hoofdinspecteur Eshita Hunte, tevens hoofd van het secretariaat van het COVID-19 Coördinatie Team, nam namens het KPS de donatie in ontvangst. “Gezien de stijgende COVID-gevallen de afgelopen weken en ook omdat de First Lady het harde werk dat door het KPS verricht wordt in deze COVID-situatie ziet, heeft zij gemeend deze donatie te doen”, zei Gene Sampono, die namens de presidentsvrouw de geste overhandigde. Hiernaast moet volgens First Lady Santokhi het KPS beschermd blijven. Zij heeft de harde werkers binnen het korps altijd in gedachten en bedankt hen voor hun inzet. Hoofdinspecteur Hunte is ingenomen met de geste en bedankte de First Lady namens het hele Korps. “Ik ben blij dat er erkenning is voor het harde werk dat het KPS verricht, soms onder nog zwaardere omstandigheden. Het is niet altijd even makkelijk, maar we blijven gemotiveerd en we gaan door.”..[+]

President Santokhi beëdigt Roy Chitani tot plaatsvervangend lid Constitutioneel Hof

Beediging Roy Chitani (002)

PARAMARIBO- Mr. Roy Chitani is door president Chandrikapersad Santokhi beëdigd tot plaatsvervangend lid van het Constitutioneel Hof. De plechtigheid heeft plaatsgevonden op vrijdag 30 april 2021 op het Kabinet van de President.

President Santokhi heeft benadrukt dat het Constitutioneel Hof een grondwettelijk en onafhankelijk orgaan is, dat binnen het constitutioneel bestel twee taken heeft: Het toetsen van wetten aan de inhoud van de grondwet en internationale verdragen en het beoordelen van de verenigbaarheid van besluiten van overheidsorganen met in de Grondwet genoemde persoonlijke grondrechten. “Het Hof is er ook voor de bescherming van minderheden in de samenleving, zodat de wetgevende macht samen met de regering geen mensenrechten kan schenden. Het Hof is niet van wetgevende aard, maar ook niet van rechtsprekende aard”, aldus het staatshoofd. De regeringsleider accentueert dat het Constitutioneel Hof een onafhankelijk toetsingsorgaan is dat zich zodanig met wetgeving noch rechtspraak inlaat…[+]