Nieuws volgens datum: 15 Nov, 2022

OGA geeft startsein onderhoud parken en pleinen

Onderhoud 3 (002)

PARAMARIBO – De pleinen rond de Gladiolenstraat verkeren al geruime tijd in een vervallen staat. Districtscommissaris Ricardo Bhola van Paramaribo Noord-Oost deed een beroep op het directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer (OGA) van het ministerie van Openbare Werken (OW) om een handje mee te helpen de pleinen schoon te maken. Op vrijdag 11 november 2022 werd er een aanvang gemaakt met de werkzaamheden.  Waarnemend OGA-directeur Indersing Gangabisoensingh zegt dat het gebied rond de Gladiolenstraat een kinderrijk gebied is, waardoor het belangrijk is dat de overwoekerde pleinen en vooral de bermen schoongemaakt worden. OGA zal een integrale aanpak doen, waarbij de groenvoorziening van de pleinen ook aangepakt zal worden. Er zal zoveel als mogelijk in eigen beheer gewerkt worden en waar nodig zal de burgervader gevraagd worden in te komen. De samenwerkingsovereenkomst met de verenigingen die het beheer hebben over de pleinen zal opnieuw bekeken worden en waar nodig aangepast worden, zodat het onderhoud van het plein een blijvend karakter heeft. De waarnemend directeur doet een beroep op de gemeenschap, die gebruik maakt van de pleinen, om een handje mee te helpen bij het onderhoud. Aan de verenigingen die de verantwoordelijkheid hebben genomen om de pleinen te onderhouden vraagt Gangabisoensingh dat zij hun plicht nakomen. Het commissariaat van Paramaribo Noord-Oost heeft secundaire en tertiaire onderhoudswerkzaamheden waar het inkomt…[+]

Brandstichter krijgt achttien maanden celstraf

daklozen door brand

PARAMARIBO – Rechter Lydia Ravenberg heeft Faziel J donderdag veroordeeld voor brandstichting. Zij legde hem een straf op van 24 maanden, waarvan 6 voorwaardelijk onder aftrek van de tijd in voorarrest met een proeftijd van twee jaar. Faziel J verklaarde dat hij de brand onbewust heeft gesticht, want hij verkeerde onder invloed van alcohol. De benadeelde werd door zijn neefje opgebeld dat er rookontwikkeling uit een slaapkamer kwam. Het glas van het schuifraam van de slaapkamer was aan diggelen geslagen met een hard voorwerp en vervolgens werd er brand gesticht. Er was een geur van brandstof waar te nemen. Glasscherven werden op de vloer aangetroffen. Uit camerabeelden blijkt dat Faziel J een jerrycan met brandstof bij zich heeft, waarschijnlijk had hij die gekocht bij een pompstation. Hij gooide zijn rode trui, de jerrycan en de aansteker in de Parakreek. Volgens de rechter heeft de man willens en wetens de brand gesticht…[+]

Mannen stelen SRD 600 bij pompstation

srd 15 duizend

PARAMARIBO – Sharuk K, Wicky R en Akshaikoemar M hebben 7 op 8 juli ingebroken in de kantoorruimte van een pompstation, waarbij zij SRD 600 hebben weggenomen. Sharuk K ontkende ter terechtzitting schuldig te zijn aan de diefstal terwijl hij bij de politie en de rechter-commissaris heeft bekend. Bij de rechter-commissaris zei hij het niet meer te zullen doen. Akshaikoemar M heeft bekend schuldig te zijn. Hij was samen met Sharuk K en Wicky R gaan stelen. Samen kwamen zij met het idee om in te breken in de kantoorruimte, maar zij verkeerden op dat moment onder invloed van alcohol. Akshaikoemar M nam SRD 600 uit de geldtrommel en gooide die daarna weg. Wicky R bekende dat hij in de kantoorruimte is geweest. Hij plande, waarna Sharuk K en Akshaikoemar M hem hebben geholpen…[+]

Drie jaar celstraf voor smokkel 8 kilo drugs

192 cocaine

PARAMARIBO – Vincent K heeft in twee koffers en een handbagage 8.060 gram cocaïne uitgevoerd. Op 19 maart viel hij op de Johan Adolf Pengelluchthaven door de mand. Rechter Lydia Ravenberg legde hem drie jaar celstraf op en een boete van SRD 10 duizend subsidiair twee maanden hechtenis.

Vincent K ontving de koffers en de handbagage van een kennis die bekend is als Gripo, maar hij kon zijn juiste naam en verblijfplaats niet aangeven. Hij wist niet dat er drugs in de koffers waren. Op de luchthaven werden de koffers en de handbagage gescand. In de binnenvoering die patent bleek te zijn, was er een laag die gebroken moest worden. Er is toen cocaïne aangetroffen; in totaal zijn zes pakken cocaïne aangetroffen. Het resultaat was positief dat het om drugs gaat. Volgens de officier van justitie wordt een passagier geacht bekend te zijn met de inhoud van zijn reiskoffers en handbagage, waarvoor hij ook verantwoordelijk is. Hij eiste 3,5 jaar celstraf en een boete van SRD 10 duizend, subsidiair twee maanden hechtenis. Advocaat Aartie Radja pleitte dat Vincent K de reiskoffers van een ander heeft ontvangen. Vincent K, die een goede proceshouding had, werkte steeds mee aan het onderzoek. De verdediging had gevraagd om de haardracht van de man niet te knippen, maar het is toch gebeurd. Er is daarbij een brief van een specialist overgelegd, want de haardracht,  dread locks, houden de verdachte emotioneel stabiel...[+]