binnenland

Roofverdachte hoort drie jaar strafeis

rechten 3c

PARAMARIBO – Clifton M riskeert drie jaar celstraf voor onder ander beroving, mishandeling en bedreiging. Hij ontkent een vrouw te hebben bedreigd en mishandeld. Advocaat Hedley Derby pleitte  dat de man heeft verklaard dat hij en het slachtoffer af en toe wel ruzie met elkaar maakten en dat hij haar tijdens een van die momenten wel heeft geklapt. De verdachte heeft ter terechtzitting spijt betuigd voor die handeling. Verder ontkende hij een man te hebben bedreigd. Hij heeft wel verklaard dat er sprake was van een hevige discussie tussen hen. Clifton M heeft verder ontkend dat hij de halsketting van een vrouw heeft beroofd…[+]

President Santokhi installeert Administratief Beroepsinstituut

cds

In het kader van de staats- en bestuursrechtelijke rechtsbescherming, heeft elke persoon op het grondgebied van de Republiek Suriname, het recht om in administratief beroep te gaan bij de President van de Republiek Suriname. Als gevolg hiervan is het noodzakelijk gebleken, dat de President van de Republiek Suriname als administratieve beroepsinstantie over een eigen ambtelijk apparaat beschikt, dat de afdoening van dergelijke beroepen kan voorbereiden. Onder andere, biedt de Personeelswet aan ambtenaren, de mogelijkheid om in beroep te gaan bij de President van de Republiek Suriname, ter zake hun rakende besluiten door een departementsleiding c.q. een minister. Tevens zijn er ook andere bijzondere wetten, die een dergelijke mogelijkheid van beroep c.q. beklag bij de President van de Republiek Suriname bieden aan burgers. In dat kader, is het Administratief Beroepsinstituut ter advisering van de President van de Republiek Suriname, ingesteld op vrijdag 7 mei 2021. De overheid speelt een actieve rol in het leven van elk burger van ons land. Er is bijna geen enkele maatschappelijke sector te bedenken, waar de overheid niet een belangrijke rol heeft. Het openbaar bestuur draagt zorg voor het beleid, dat in de praktijk tot uitvoering wordt gebracht, middels wetgeving, het nemen van concrete besluiten en het vaststellen van nadere regels, waarbij het behartigen van het algemeen belang, het uitgangspunt is…[+]

Man krijgt in beslag genomen jachtgeweer terug

jachtgeweer

PARAMARIBO – Anandpersad J heeft maandag zijn in beslag genomen jachtgeweer terug gehad. Zijn advocaat Radjesh Bhoewar had het verzoek daartoe ingediend. De  waarnemend procureur-generaal ging hiermee akkoord.

Anandkoemar J en zijn zoon Winod J waren in eerste instantie aangehouden en in verzekering gesteld voor betrokkenheid bij een schietincident aan de Noordpolderdam. Bhoewar zegt dat gebleken is dat de mannen een jachtgeweer aan het uittesten waren. Op de plaats delict zijn andere patronen aangetroffen welke verschillen met de hagelpatronen van het wapen van Anandkoemar J…[+]

Jongerenvereniging Nauyuga keurt jaarprogramma goed

Training Constructief en efficient vergaderen en evenementen management verzorgd door Match Consultancy aan leden Nauyuga en andere geinteresseerden (002)

De Jongerenvereniging Nauyuga heeft op woensdag 5 mei 2021 een Algemene Leden Vergadering (ALV) gehouden nadat de vereniging in augustus 2017 haar laatste grote activiteit ‘Larkan ke Din” (Kinderdag) had georganiseerd. Op deze ALV is het jaarprogramma goedgekeurd. Nauyuga zal zich de komende periode vooral richten op het trainen van jongeren zodat ze voorbereid kunnen worden om betekenisvolle functies te bekleden in de samenleving. Nauyuga heeft sinds haar bestaan een bijdrage geleverd in het voorbereidingstraject tot succesvolle academici, ondernemers en deskundigen in vooraanstaande posities. Op 10 juni  viert de vereniging haar 54-jarig bestaan en is voornemens op die dag het trainingsprogramma voor de leden te launchen. Het doel van Nauyuga is het nationaal bewustzijn van de Surinaamse jongeren in het algemeen en dat van de leden in het bijzonder te bevorderen. De naam Nauyuga betekent “nieuw tijdperk” en daarom is als logo ook gekozen voor een rijzende zon. De eerste activiteit van de vereniging zal  een bloemenhulde zijn op 5 juni  bij het monument van “Baba en Mai” en bij de neemboom aan de Waterkant…[+]

Dronken bestuurder tweede keer veroordeeld voor rijden onder invloed

dron

PARAMARIBO – Benito T zit al bijna zeven jaar zonder rijbewijs omdat hij een oude boete van 2014 voor het rijden onder invloed niet heeft betaald. Hij heeft op 24 februari weer onder invloed van alcohol gereden. Hij is woensdag veroordeeld voor het rijden onder invloed van alcohol tot drie weken voorwaardelijke celstraf met een proeftijd van drie jaar. Verder is hij beboet voor het rijden op een zodanige wijze dat de veiligheid van het verkeer in gevaar is gebracht tot een boete van SRD 750, subsidiair 2 weken hechtenis. Voor het rijden zonder rijbewijs kreeg hij opgelegd SRD 750 subsidiair twee weken hechtenis. Rechter Lydia Ravenberg nam de strafeis van het Openbaar Ministerie over. Benito T verklaarde dat hij op 24 februari op rouwvisite was…[+]

Woning in vlammen opgegaan

daklozen door brand

PARAMARIBO – Een woning te Wanhatti is maandagmiddag in vlammen opgegaan. De oorzaak van de brand is vermoedelijk een pot die op vuur was achtergelaten. Brandweervoorlichter Harvey Laing zegt aan de krant dat het gaat om een laagbouwwoning die in hout was opgetrokken. Volgens hem woonden er twee mannen in het huis. Laing geeft aan dat een van hen thuis was. De man die thuis was, was bezig te koken. Hij liet de pot op vuur achter en ging zwemmen. Het vermoeden bestaat dat de pot die lang op het vuur was de brand heeft veroorzaakt…[+]

Kaas- en ketchupdief aangehouden

dief

PARAMARIBO – Een 31-jarige man heeft vorige week uit een winkel in Paramaribo kaas en ketchup gestolen. Hij werd betrapt toen hij weer ging stelen. De verdachte was op 29 en 30 april in de winkel geweest. Hij nam steeds de goederen weg en verstopte die in een tas die hij bij zich had. De winkelierster merkte op dat de kaas en ketchup steeds minder werden, waarna zij de camerabeelden naging. Toen de verdachte op 30 april voor de derde keer in de winkel ging om te stelen, herkende de winkelierster hem aan zijn kleding. Zij wilde de man tegenhouden, maar hij duwde haar en probeerde weg te rennen…[+]

Minister Mathoera legt krans bij Monument voor Gevallenen

Minister Mathoera legt krans bij Monument voor Gevallenen (002)

Minister Krishna Mathoera van Defensie heeft vandaag een krans gelegd bij het Monument voor Gevallenen, ter herdenking van de Surinaamse soldaten die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn gesneuveld. Vandaag, 4 mei, is het precies 76 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog werd beëindigd. Bijna vijfhonderd Surinaamse militairen hebben aan deze oorlog deelgenomen onder de vlag van Nederland, toen nog moederland van Suriname. De bewindsvrouw trotseerde de middagregen om de waardering uit te brengen aan deze strijders. Vanwege de Covid-19 pandemie is er dit jaar geen ceremoniële herdenking gehouden. Vandaag is ook de laatste persoon uit de groep van oud-strijders naar zijn laatste rustplaats gebracht. Het ministerie van Defensie zal deze traditie van herdenking normaal elk jaar voortzetten…[+]

Technische samenwerking tussen CBvS en DNB

centrale bank van suriname

PARAMARIBO-De Centrale Bank van Suriname (CBvS) en de Nederlandsche Bank (DNB) zijn sinds eind vorig jaar in overleg om te komen tot een technische samenwerking tussen de CBvS en de DNB. Dit heeft geleid tot het bezoek van de secretaris van de DNB, de heer Dr. Ullersma op dinsdag 27 en woensdag 28 april aan de CBvS. In dit kader zijn er diverse oriëntatie gesprekken gevoerd met de leiding van de CBvS en de verschillende afdelingshoofden van het Directoraat Toezicht en Kredietwezen. Dit 2-daagse oriëntatie bezoek zal resulteren in de totstandkoming van een document voor technische samenwerking en ondersteuning. Hierna zal een gericht actieplan worden bewerkstelligd, waarbij de aangeboden technische ondersteuning mede zal bijdragen aan het inmiddels ingezette proces van het herstel van de integriteit en het vertrouwen van de Bank. De heer Dr. Ullersma vertrok op woensdag 28 april terug naar Nederland. De Governor van de CBvS, Maurice Roemer, kijkt uit naar een vruchtbaar verloop van de samenwerking tussen de CBvS en DNB…[+]

Stropers te Braamspunt aangehouden door Jachtopzieners

LBB Grondbeleid en Bosbeheer Zeeschildpad (002)

Door de Jachtopzieners van de Afdeling Natuurbeheer/ LBB van het Ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB), op het Braamspuntstrand, zijn op 23 april 2021 twee personen aangehouden. Deze 2 personen hebben de kans genomen om illegaal het strand te betreden om vervolgens over te gaan tot het stropen van krapé- en aitkanti nesten. De jachtopzieners van Natuurbeheer, die alert waren, betrapten deze stropers op heterdaad met 1219 stuks krapé- en aitkanti eieren. Zowel de eieren als hun boot en machine zijn ter plekke in beslag genomen.

De stropers zijn middels een proces-verbaal overgedragen aan de politie te Geyersvlijt, waarbij zij in verzekering zijn gesteld. Het Braamspuntstrand, welke deel uitmaakt van het bijzonder beheersgebied Noord Commewijne – Marowijne, is een van de zeeschildpadden legstranden in Suriname. Het beheer van dit beschermd gebied valt onder Hoofd Lands Bosbeheer. Hoewel dit strand door natuurlijke processen aan het verdwijnen is, leveren antropogene handelingen hun bijdrage om het proces te versnellen. Om de nesten en de zeeschildpadden te beschermen, zijn er jaarlijks medewerkers en jachtopzieners van LBB/Natuurbeheer op de zeeschildpadden legstranden van Suriname aanwezig…[+]