Kinderarbeid wereldwijd voor het eerst in twintig jaar weer toegenomen

kinderarbeid

Het aantal kinderen dat wereldwijd wordt gedwongen tot kinderarbeid is de afgelopen vier jaar met 8,4 miljoen toegenomen tot 160 miljoen. Dat melden de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) en UNICEF donderdag bij de publicatie van het rapport Kinderarbeid: De wereldwijde verwachting, trend en toekomst. De organisaties spreken van een zorgelijke trend. Tussen 2000 en 2016 daalde de hoeveelheid tot werk gedwongen kinderen met 94 miljoen. Aan die dalende trend komt dus na twintig jaar een einde. Vooral in Sub-Saharisch Afrika zou een toename van het aantal kinderen in kinderarbeid zijn gesignaleerd. In de afgelopen vier jaar steeg dat aantal met 16,6 miljoen. Als oorzaken worden bevolkingsgroei, crises, extreme armoede en ontoereikende beschermingsmaatregelen genoemd.(NU)…[+]