AW&J heeft beter inzicht in behoefte specifieke vaardigheden en openstaande arbeidsplaatsen

01-AW&J

PARAMARIBO – Het onderzoek “Skills and Employment Survey”, dat gericht was op de behoefte aan specifieke vaardigheden en openstaande arbeidsplaatsen in bepaalde districten van Suriname, is afgerond. Dit onderzoek werd uitgevoerd door het onderzoek- en adviesbureau ‘DOOR Advisory’ in opdracht van het Ministerie van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AW&J).

De resultaten van het onderzoek zijn dinsdag gepresenteerd aan AW&J en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, de vakbeweging, de Suriname National Training Authority, het ABS, de IDB, AmCham en de werkarmen van het ministerie.
Uit het onderzoek blijkt dat 82% van de onderzochte bedrijven vacatures heeft, waarbij meer dan de helft van deze vacatures op het niveau van ‘medewerker’ voor reguliere taken zijn. Ongeveer 15% van de beschikbare banen vereist specifieke kennis, terwijl bijna 29% op het niveau van supervisor, management en directie ligt.
Het onderzoek benadrukt dat ‘discipline’ een prominente eis is voor vacatures op het niveau van ‘medewerker’, waarbij deze vaardigheid verwijst naar consistent en nauwgezet werk volgens de vastgestelde regels en procedures van het bedrijf. Andere belangrijke soft skills zijn persoonlijk leiderschap, bereidheid en leergierigheid.
Er is een aanzienlijke vraag naar personeel op medewerkersniveau, maar sollicitanten beschikken niet altijd over de vereiste soft skills. Voor vacatures waar specifieke kennis vereist is, is er een grote vraag naar krachten met technisch inzicht en vaardigheden, vooral in de hout- en constructiesector. In bepaalde technische sectoren blijkt dat specifieke kennis en vaardigheden aanwezig zijn, maar dat een lage arbeidsethos de productiviteit negatief beïnvloedt. Zo blijkt dat in de ICT-sector de technische vaardigheden van medewerkers heel goed zijn, echter de soft skills ontbreken hetgeen een druk legt op het behoud van banen.
Mogelijke oorzaken van vaardigheidstekorten bij werknemers zijn volgens het onderzoek meer tekortkomingen in het curriculum van scholen, gebrek aan aansluiting tussen theorie en praktijk, onvoldoende praktische coaching op scholen en een gebrek aan nadruk op soft skills bij studenten.Uit het onderzoek is voortgekomen dat het wervingsproces relatief vaak uitmondt in een mismatch. De oorzaken zijn gelegen in hoge salarisverwachtingen, sollicitanten die verstek laten gaan bij het sollicitatiegesprek, concurrentie tussen bedrijven in diverse sectoren die aantrekkelijke salarissen bieden, kennismigratie die resulteert in een tekort aan lokale-talenten, en gebrek aan noodzakelijke vaardigheden bij kandidaten. Dit leidt tot een beperkt aantal geschikte kandidaten ondanks de beschikbare vacatures.
De aanbevelingen van het onderzoek omvatten een actievere betrokkenheid van onderwijsinstituten bij de vraagzijde van het bedrijfsleven, een investering van het ministerie van AW&J in een rebranding naar de private sector als faciliterende partner, en meer samenwerking tussen het bedrijfsleven en het ministerie van Onderwijs om de kloof tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt te verkleinen. Ook wordt voorgesteld te werken aan een effectieve nationale vacaturebank.
Het onderzoek werd uitgevoerd tussen februari en april 2024 in verschillende sectoren en districten; Paramaribo, Wanica, Commewijne, Saramacca, Para en Nickerie.…[+]