Bewoners Para- en Wanestraat vragen om zichtbaarheid Milieupolitie

01-Bewoners Para- en Wanestraatvragen

PARAMARIBO – Bewoners van de Para- en Wanestraat en de Doekhieweg maken zich ernstig zorgen over het voortdurende probleem van afvaldumpen in hun omgeving. Ze vragen zich af waarom de Milieupolitie niet zichtbaar aanwezig is, en niet strenger optreedt tegen deze overtreders. Volgens een bewoonster heeft ze herhaaldelijk contact opgenomen met de Milieupolitie, maar zonder resultaat. Ze vraagt zich af waarom ‘slordige’ mensen ervoor kiezen om hun vuilnis gewoon langs de weg te dumpen in plaats van het naar de vuilstort te brengen. Ze benadrukt dat de overheid strenger moet optreden tegen deze overtreders. “Ik had gehoopt dat met het Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu het probleem enigszins zou worden aangepakt”, zegt ze.

De bewoners zijn teleurgesteld omdat er door de overheid locaties zijn aangewezen om afval te dumpen, maar dat sommige mensen er toch voor kiezen om het langs de openbare weg te gooien. Ze wijzen erop dat het ook mogelijk is om het vuil voor de vuilniswagen klaar te zetten. Ze vinden het frustrerend dat ondanks de oprichting van een nieuw ministerie, ze nog steeds geen zichtbare acties hebben gezien. “Sommige Surinamers zijn slordig en gooien van alles uit hun auto. Als er wetten worden gemaakt die worden nageleefd, zal er minder afval en zwerfafval zijn”, zegt een bewoner.
De bewoners betreuren het dat sommige mensen hun omgeving schoon proberen te houden, terwijl anderen deze vervuilen. Dit leidt tot overlast van ratten, vliegen en een onaangename lucht in de buurt.…[+]