Caricom vraagt Israël en Iran hoofd koel te houden

01 CARICOM-Headquarters

PARAMARIBO – De Caribische Gemeenschap (Caricom), waarvan Suriname een vooraanstaand lid is, heeft een dringende oproep gedaan voor onmiddellijke stopzetting van vijandelijkheden tussen Israël en Iran. De Caricom waarschuwt dat de recente militaire confrontaties tussen de twee landen het risico op een breder regionaal conflict verhogen.
In een verklaring heeft de Raad van Buitenlandse en Gemeenschapsbetrekkingen (Cofcor) van Caricom ‘ernstige bezorgdheid’ geuit over de escalerende gewelddadigheden, waaronder ook de militaire acties van Israël in Gaza na een aanval van Hamas, evenals de nieuwe dimensie van directe Israëlisch-Iraanse confrontaties. “Deze ontwikkelingen verergeren niet alleen de al gespannen situatie, maar vormen ook een aanzienlijke bedreiging voor de regionale stabiliteit en internationale vrede”, waarschuwde Cofcor.
De opwaartse spiraal van vergelding heeft volgens de Caricom de reeds gespannen situatie nu ‘onhoudbaar’ gemaakt, met het potentieel om een grotere regionale onrust te veroorzaken. De Caricom veroordeelt het tragische verlies van mensenlevens, waaronder doden en gewonden onder kinderen.

De Caricom vraagt naar een ‘onmiddellijke en empathische reactie van de mondiale gemeenschap’ om verder lijden en instabiliteit te voorkomen. Als zodanig riep Cofcor dringend op tot onmiddellijke stopzetting van de vijandige houding tussen Israël en Iran. “We dringen er bij beide naties sterk op aan om elke verdere militaire actie te staken die de situatie zou kunnen verslechteren, waarbij niet alleen hun eigen bevolking maar ook de bredere internationale gemeenschap in gevaar wordt gebracht”, aldus de verklaring.
De organisatie doet ook een beroep op de vijf permanente leden van de VN-Veiligheidsraad die over het vetorecht beschikken, om zich in te zetten voor een onmiddellijk staakt-het-vuren en tegelijkertijd humanitaire hulp te waarborgen voor degenen die het nodig hebben en de voorwaarden te scheppen voor blijvende vrede.…[+]