Deze week kort geding kwestie uitgifte Stalweide blok 3

NICKERIE – De veeboeren van Nickerie zijn in een hopeloze toestand beland. Dit zei Inder Jaglall van de Veehouders Vereniging Nickerie, aan president Chandrikapersad Santokhi. Tijdens de ontmoeting met een groep veeboeren heeft Santokhi gezegd dat de regering een kort geding aanhangig heeft gemaakt in de kwestie Stalweide blok 3. De behandeling van deze zaak is deze week.

De veeboeren hadden zondag omstreeks 12.00 uur postgevat voor het commissariaat van Nickerie, na te hebben vernomen dat het staatshoofd op het commissariaat was. Aan districtscommissaris Senrita Gobardhan die de veeboeren kwam aanhoren, werd te kennen gegeven de president te willen spreken over de Stalweide blok 3 waar onlangs ongeveer 200 hectare is weggegeven door het Ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer aan de stichting Radjie Rijstindustries.

Voornoemd rijstbedrijf is intussen al bezig met beheersdaden op het verkregen terrein die voor veel commotie zorgt onder de veeboeren die koeien hebben in de stalweide. “President, het doet ons pijn dat uw ministerie heel onzorgvuldig is omgegaan met ons terrein dat als dekking was gegeven aan het Ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV).  Jaglall die namens de veehouders de president te woord stond, vroeg aan het staatshoofd naar een besluit in deze zaak omdat de veeboeren al te grote schade hebben geleden. “Het gaat niet om duizenden maar om miljoenen”, merkt Jaglall op. Santokhi gaf de boeren aan dat het ministerie heeft nagelaten om in hoger beroep te gaan: “en nu blijkt dat het hoger beroep termijn verstreken is”. Wat besproken is, is om nu een team van juristen direct te belasten om er alles aan te doen dat LVV nu de zaak aanvecht omdat het terrein aan dit ministerie beschikbaar is gesteld.

“Het tweede is dat ik geïnformeerd ben door de dc dat zaken zich hier hebben voltrokken, waarbij er schade is toegebracht, vernielingen aangericht worden, er openbare verstoringen plaatsvinden, en dat zijn strafbare feiten”, hield Santokhi de veeboeren voor. De president zei dat een team van juristen de dc bijstaat om die zaken aan te geven bij de politie. Hij adviseerde de veeboeren om in vereniging ook aangifte te doen bij de politie. “Als mocht blijken dat deze zaken onvoldoende leiden tot de gewenste oplossing, dan gaan we een politieke oplossing zoeken, en als er koppen moeten vallen dan gaan die ook vallen”, houdt Santokhi de groep veehouders voor.…[+]