Directie MMC doet er alles aan prestatietoelage te betalen

01 Mungra Medisch Centrum

NICKERIE – Het personeel van het Mungra Medisch Centrum (MMC) wil zijn prestatietoelage ontvangen. Er zijn momenteel prikacties gaande in het MMC, om de uitbetaling van de toelage af te dwingen. Het personeel heeft ook een stukje verantwoordelijkheid, waardoor de dienstverlening naar de gemeenschap gegarandeerd blijft.

De directeur van het MMC, Shaista Abdoel, geeft aan dat zij op dit moment geen middelen heeft om de prestatietoelage te betalen, want dat wordt betaald uit de verdiensten van het ziekenhuis. Zij merkt op dat prestatietoelage een extra is die de directie betaalt aan het personeel. Volgens de directeur kan je dat betalen wanneer je financiële situatie dat toelaat. Momenteel is dat niet het geval binnen het MMC, waardoor de directie genoodzaakt is aan te kloppen bij de Staat. Het afgelopen jaar heeft het ziekenhuis het extra geld niet terugverdiend, waardoor de prestatietoelage niet betaald kon worden. Inmiddels is er een aanvraag gedaan bij het Ministerie van Financiën en Planning. De toezegging is reeds gedaan, maar de formaliteiten moeten afgerond worden. Zodra het geld op de rekening van het ziekenhuis is, zal dat uitbetaald worden aan het personeel. De directeur verwacht dat vandaag het geld overgemaakt wordt. Abdoel merkt op dat het ziekenhuis het heel moeilijk heeft om de salarissen uit te betalen. De directeur garandeert, dat zodra het geld overgemaakt is, de toelage binnen twee dagen uitbetaald zal worden. De lijsten zijn intussen opgemaakt.…[+]