Dringend hulp nodig voor kinderen tehuis Zout der Aarde

01-Dringend-financiële-hulp-nodig-om-uit-s

PARAMARIBO – De kinderen die waren ondergebracht in het tehuis Zout der Aarde hebben alles verloren tijdens de felle brand van maandagmiddag. Vandaar dat de Stichting Zout der Aarde, die de leiding had over het kindertehuis annex school, hulp vanuit de samenleving goed kan gebruiken.
Een van de begeleiders van het kindertehuis, Jurmen Mattadien, zegt aan de krant dat de vlammenzee vrijwel alles heeft verwoest. Zo zijn de kinderen al hun kleren en schoolspullen kwijtgeraakt. Ook alle inboedel van het tehuis en schoolmeubilair zijn door het vuur verwoest. “Als mensen kleren, schoenen, voeding, schoolspullen willen donoren is dat welkom”, haalt Mattadien, die nog wat aangeslagen is door het gebeuren, aan.
Volgens hem is een deel van de kinderen van het tehuis voorlopig ondergebracht bij de Kinderboerderij te Zanderij. Aan de ouders van de overige kinderen, ongeveer twintig, is gevraagd de kinderen voorlopig bij hen te houden, totdat de stichting weer de mogelijkheid heeft ze op te vangen.
Aangezien de school, die op het terrein van het tehuis aan de Lolastraat stond, is afgebrand, kunnen de kinderen niet naar school gaan. Mattadien zegt dat het ging om een peuterschool en een school voor leerjaar 1 tot en met 8. De begeleider legt uit dat niet alleen kinderen van het tehuis naar deze school gingen, maar ook kinderen van de buurt. De school ving ruim 60 leerlingen op. Al deze kinderen kunnen voorlopig niet naar school.

Mattadien zegt dat hij tot en met gistermiddag door niemand van de overheid is gecontact. Hij spreekt de hoop uit iets te vernemen van bijvoorbeeld het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. In het kindertehuis Zout der Aarde worden verwaarloosde kinderen, weeskinderen en kinderen uit de verschillende districten opvangen.
Personen die de kinderen van het tehuis willen helpen, kunnen contact opnemen met de leiding van Stichting Zout der Aarde op 8102718.…[+]