“Gepensioneerden van CBvS pinaren ook”

01-Gepensioneerden

PARAMARIBO – Gepensioneerden van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) kunnen steeds moeilijker het hoofd boven water houden. “Wij komen niet uit en als de mensen eens wisten wat de pensioenen zijn die aan ons worden uitgekeerd, zou CBvS zich echt diep moeten schamen voor de minieme bedragen die zij uitbetaalt aan personen die zich jaren hebben ingezet voor het instituut, dat hen nu het recht ontneemt om hun oude dag met een welverdiend en waardig pensioen door te maken. Ook wij moeten nu pinaren”, luidt de reactie van enkele gepensioneerden van de CBvS, die aan de bel trekken over de pensioenuitkeringen, omdat de situatie steeds erger wordt.
“Vergeleken met de ambtenarij zijn de pensioenen van de CBvS achtergestelde bedragen. Er vindt geen enkele vorm van indexering van de pensioenen plaats, terwijl dit volgens de wet wel het geval zou moeten zijn. Vanwege een bepaald model dat door een van de voorgaande governors was bedacht, krijgen de gepensioneerden elk jaar een soort van ‘koopkrachtversterking’ naast hun pensioen en deze bedragen variëren op jaarbasis tussen de SRD 30 en SRD 100. Dit bedrag werd berekend als een afgeleide van hetgeen de werkenden in actieve dienst als opslagpercentage op hun loon krijgen. Een grote discrepantie dus en wij zijn ten einde raad, omdat er geen enkel pressiemiddel is dat wij als gepensioneerden kunnen uitoefenen op de Stichting Pensioenfonds van de CBvS om verbetering af te dwingen”, vertellen de CBvS- gepensioneerden.
CBvS komt voor de volle 100% in met de premiestorting voor de werkenden op de rekening van het Pensioenfonds van de bank en daaruit worden de gepensioneerden uitbetaald. “Het pensioenfonds zou dus eigenlijk aan de leiding van de CBvS moeten aangeven dat de
bedragen al zwaar achterhaald zijn en of er opnieuw kan worden gekeken naar de pensioenuitkeringen, zodat deze waardevast gemaakt kunnen worden. Dit model wordt al jaren gehanteerd bij de CBvS, maar misschien moet dit ook geëvalueerd worden en moet worden nagegaan of de pensioenregeling bij de CBvS wel op een eerlijke en evenredige manier is vastgesteld en nog toepasselijk is heden ten dage, luidt de oproep van de gepensioneerden.
De gepensioneerden willen niet meer op een mensonterende en respectloze manier behandeld worden en zouden graag willen dat het pensioenfonds van de CBvS en de leiding van de bank met hen aan tafel gaan om te praten over de achterhaalde pensioenuitkeringen. De gepensioneerden willen tot slot graag dat hun noodkreet gehoord wordt en dat er hierdoor verbetering kan komen in hun pensioenuitkering die zij ontvangen van de CBvS.
De krant heeft het pensioenfonds van de CBvS niet kunnen bereiken voor een reactie op deze kwestie….[+]