Korpschef en bevelhebber evaluerenoperatie ‘Zero Tolerance’

PARAMARIBO – Korpschef Bryan Isaacs en bevelhebber van het Nationaal Leger, Werner Kioe A Sen, hebben zaterdag een ontmoeting gehad met de coördinatie en het aansturingsteam van operatie ‘Zero Tolerance’. Gezamenlijk is nagegaan hoe de operatie verloopt, wat de resultaten zijn die tot nu toe zijn geboekt en de manschappen zijn bemoedigend toegesproken door de twee leidinggevenden.
Operatie ‘Zero Tolerance’ heeft tot doel het veiligheidsgevoel van de samenleving te verhogen en verdachten, die worden opgespoord, in te rekenen. De korpschef en bevelhebber hebben ook het Coördinatie Team (CT) van het KPS bezocht. Vervolgens werd het Joint Operations Centrum (JOC) van het
Nationaal Leger bezocht. Zowel het CT als het JOC hebben de resultaten van operatie ‘Zero Tolerance’ besproken. De korpschef en de bevelhebber waren ingenomen met de resultaten en hebben de eenheden gecomplimenteerd en geïnstrueerd om keihard door te gaan met de veiligheidshandhaving.
Zij hebben zich ook georiënteerd tijdens de praktische uitvoering van de werkzaamheden. Daarbij werd de medewerkers een hart onder de riem gestoken voor het goede werk dat ze verzetten om de veiligheid van de samenleving te waarborgen.
De operaties die gaande zijn in het binnenland zullen worden aangescherpt, waarbij strakker zal worden opgetreden.
Zowel de korpschef als de bevelhebber doet een dringend oproep op de samenleving een bijdrage te leveren aan de handhaving van de veiligheid door informatie over ongeregeldheden en/of strafbare feiten te delen met het Command Center via 115, de Tiplijn 179 of het dichtstbijzijnde politiebureau.…[+]