Korpschef vastberaden in handhaving veiligheid

01-20240430_144441

PARAMARIBO – “We gaan vastberaden door met het handhaven van de veiligheid, totdat het gewenste effect is bereikt. Het veiligheidsgevoel moet terugkeren in de samenleving. Als politiekorps staan wij garant en zijn wij gereed om de veiligheid in het land te waarborgen. Operatie ‘Zero Tolerance’ wordt dus voorgezet”, zei korpschef Bryan Isaacs tijdens een persconferentie van de politie die op dinsdag plaatsvond.
Ondanks de schaarste aan middelen is de korpschef vastbesloten om door te gaan. “De middelen zijn altijd schaars. Dat is een gegeven.” Hij is in overleg met het bevoegd gezag over de positie van de politie, hoe verder te gaan en wat er allemaal nodig is. Isaacs benadrukt dat de politie klaar staat om de samenleving te blijven dienen. “Het kan beter, maar we laten ons niet ontmoedigen, want de samenleving rekent op ons.” Isaacs erkent dat brandstof en dienstvoertuigen belangrijk zijn om het werk effectiever te kunnen uitvoeren. Ook hierover is hij in overleg met het bevoegd gezag. Op basis van de beschikbare middelen probeert hij er het beste van te maken.
Hij constateert dat er de afgelopen periode een toename is geweest in berovingen, overvallen en inbraken, oftewel harde criminaliteit. Het valt hem op dat er bruut geweld is gebruikt.

“Er zijn mensenlevens weggenomen.” Hij merkt op dat het veiligheidsgevoel in de samenleving is afgenomen. Daarom is de operatie ‘Zero Tolerance’ gestart. Er zijn richtlijnen gegeven en aangescherpt om de veiligheidshandhaving aan te pakken en de harde criminaliteit te bestrijden. Daarvoor is ondersteuning gezocht bij het Nationaal Leger, de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten. Als korpsleiding is hij het veld ingegaan om de medewerkers te motiveren. De verhoogde zichtbaarheid van de politie, het repressieve optreden en het doorzettingsvermogen van de medewerkers hebben volgens hem geleid tot positieve resultaten. Ook vanuit de samenleving zijn er informatie en tips ontvangen, waardoor er resultaten zijn geboekt en zaken zijn opgelost.
Isaacs monitort dagelijks het aantal gevallen van berovingen. Hij zag eerder een patroon van 3 tot 4 berovingen, maar het aantal is gedaald. “We houden dat constant in de gaten. Het is niet perfect, maar we gaan door totdat het veiligheidsgevoel is verbeterd.”
De politieleiding is echter niet te spreken over het feit dat de Surinaamse Politie Bond op 2 en 3 mei 2024 in actie is uit solidariteit met de vakbeweging. “Dit is onacceptabel omdat er op dit moment ook geen arbeidsconflict is en het dus niet kan dat de bond acties heeft afgekondigd. Het ministerie roept derhalve alle politieambtenaren op, om ingevolge de door hun afgelegde eed, hun werk op voormelde dagen, conform rooster te verrichten en niet deel te nemen aan de acties”, staat in een verklaring.…[+]