Landbouwers hebben afwateringsprobleem

NICKERIE – Landbouwers in Nickerie kampen met ernstige afwateringsproblemen en uiten grote frustratie richting de huidige regering. Het vertrouwen in de regering is ernstig geschaad doordat beloftes niet zijn nagekomen, wat de rijstsector opnieuw in gevaar brengt. Er is weinig vooruitgang geboekt op het gebied van zowel droge als natte infrastructuur.

Veel wegen zijn onbegaanbaar en diepe kuilen bemoeilijken de toegang tot de landbouwgronden. Daarnaast is het afwateringsprobleem zeer slecht, met gezaaide velden die onder water staan en boeren die continu moeten bijzaaien en extra kosten maken om het water weg te pompen.

Landbouwers werken dag en nacht om hun landbouwgronden te bereiken, maar worden geconfronteerd met lage opbrengstprijzen voor hun padie. De padieprijs wordt door de opkopers bepaald. De boeren voelen zich gedwongen om leningen en voorschotten aan te nemen van opkopers, waardoor ze verplicht zijn hun padie tegen lage prijzen te verkopen aan die opkopers. Elk jaar en elk seizoen worden landbouwers geconfronteerd met onopgeloste problemen. Bovendien tonen jongeren steeds minder interesse in de rijstsector, waardoor de toekomst van de sector onzeker wordt. Als deze trend doorzet, zal de rijstsector uiteindelijk verdwijnen na de oudere generatie landbouwers.