Leerkrachten leren omgaan met rampensituaties

Leerkrachten leren omgaan met rampensituaties

PARAMARIBO – Het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft in samenwerking met het Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing (NCCR) en het United States Agency for International Development (Usaid) de schoolsafety training georganiseerd. Leerkrachten van het voortgezet onderwijs die hieraan hebben deelgenomen, ontvingen vrijdag een certificaat.

 

Het NCCR acht het nodig dat scholen getraind worden om voorbereid te zijn op rampen en ongevallen. Hiervoor heeft Usaid instructeurs uit het Caribisch gebied geleverd om de training te verzorgen. Tijdens de training is de nadruk gelegd op het identificeren van situaties binnen de school waarop men alert moet zijn. De leerkrachten zullen regelmatig oefenen wat te doen in dergelijke situaties. “Het is goed te herkennen dat wij als Surinamers onze eigen mogelijkheden moeten ontwikkelen. Deze informatie moeten de cursisten overbrengen aan collega’s en leerlingen”, merkte  NCCR-coördinator Jerry Slijngaard op.

 

De leerkrachten hebben tijdens deze training geleerd een veiligheidsplan op te zetten voor hun school. Het is de bedoeling dat ze deze kennis delen met andere leden van de school. “In geval van een brand op school moet dan het veiligheidsplan gevolgd worden. Elke school dient een veiligheidsplan te hebben. Die bewustwording ontbreekt nog bij onze leerkrachten”, aldus directeur Haidy Lindveld van Cenasu. Lindveld heeft de training gecoördineerd.

 

Op de ochtend van de certificaatuitreiking hebben de leerkrachten een simulatieoefening gedaan op de Theodoor Judaschool, waarbij een brandsituatie werd gesimuleerd. “Het was heel mooi om te zien hoe alle leerlingen bij het horen van de dubbele schel uit de klas snelden. Het enige wat de leerkracht moet doen, is het register pakken, omdat daar de presentie in zit, en de kinderen leiden naar een veilige plek”, liet Lindveld weten. De training is verzorgd aan leerkrachten van het voortgezet onderwijs, met name van het beroepsonderwijs (lbo) en algemeen vormend onderwijs (muloscholen). Het is de bedoeling dat deze training op alle scholen wordt verzorgd…[+]