Meer veranderingen in Kiesregeling Suriname

6

PARAMARIBO – Met 35 stemmen vóór in De Nationale Assemblee (DNA) zijn er gisteren nog meer wijzigingen doorgevoerd in de Kiesregeling van Suriname. De aangenomen veranderingen geven onder andere meer duidelijkheid over het ontwerp van het nieuwe stembiljet. Ook is besloten hoe de verschillende partijen die willen deelnemen aan de verkiezingen hun kandidaten moeten presenteren, aan welke voorwaarden de kandidaten moeten voldoen, en welke consequenties er gelden als een partij zich niet aan de gestelde voorwaarden houdt voor deelname aan de verkiezingen. Het ontwerp van het nieuwe stembiljet zorgde bij veel parlementariërs nog voor onduidelijkheid. Bij de verkiezingen van 2025 zal er een algemeen stembiljet zijn waarop alle kandidaten van alle districten van elke partij vermeld moeten worden. Er zal dus geen aparte kandidatenlijst zijn voor elk district. De parlementariërs wilden vooral duidelijkheid over hoe het ontwerp eruit zal zien, hoe het stembiljet zal worden ingedeeld dat alle informatie leesbaar is, en hoe er voorlichting zal worden gegeven aan de kiezers over het nieuwe stembiljet. Met de veranderingen die vorig jaar in de Kiesregeling zijn doorgevoerd, werd het ook moeilijk voor personen die wonen op een andere locatie dan waar ze zijn ingeschreven om te kunnen stemmen. De parlementariërs wilden vooral dat dit veranderd werd en er voorzieningen in de Kiesregeling worden getroffen zodat personen die in een ander district wonen vanwege onder andere werk of school alsnog kunnen stemmen bij een stemlocatie in hun nabije omgeving, zolang zij zich binnen de landsgrenzen bevinden. Het parlement wilde gisteren ook de verzekering van de regering dat de verkiezingen op 25 mei 2025 normaal doorgaan. “Het is precies een jaar om alle veranderingen door te voeren, de verkiezingen te plannen en uit te voeren. De regering moet garanderen dat de verkiezingen niet worden uitgesteld en dat er alles aan wordt gedaan om de vele veranderingen zo snel mogelijk op te nemen en volgens de nieuwe bepalingen in de wet de verkiezingen te organiseren en uit te voeren. Het parlement wil ook regelmatig op de hoogte gehouden worden van de stand van zaken met betrekking tot de verkiezingen. “Stemmen is het democratisch recht van onze burgers en de regering moet ervoor zorgen dat dit te allen tijde gewaarborgd blijft”, luidt de extra kanttekening die het parlement gisteren aan de regering heeft meegegeven…[+]