Neppe BOG-medewerkers lichten winkeliers op

Neppe BOG-medewerkers

PARAMARIBO – Personen hebben zich in het paasweekend voorgedaan als medewerkers van het Bureau Openbare Gezondheidszorg (BOG) om winkeliers in Kabalebo op te lichten. Districtscommissaris (dc) Josta Lewis van Kabalebo zegt aan de krant dat de oplichters aan de winkeliers hadden voorgehouden dat zij in opdracht van het BOG in het gebied waren om ratten en insecten te bestrijden. De winkeliers moesten geld betalen aan de verdachten, waarvan zij betaalbewijzen ontvingen.

De dc zegt dat er vandaag meer duidelijkheid zal zijn over hoeveel winkeliers in totaal zijn benadeeld. De verdachten stonden formulieren, waarop de naam van een bedrijf stond vermeld, aan de winkeliers af. De burgermoeder merkt dat de verdachten die zich hebben voorgedaan als medewerkers van het BOG, in korte broeken gekleed waren en slippers aan hadden. Het viel ook op dat deze personen heel onverzorgd uitzagen en dat zij zich verplaatsten in een oude personenwagen. 

De verdachten gingen ook naar de markt in Kabalebo en spraken met een standhouder. De standhouder begon te twijfelen aan hetgeen de verdachten zeiden en verwees hen door naar de  marktleiding. Vanwege de vele twijfels die zij had, speelde zij de informatie ook door aan een districtssecretaris die meteen contact maakte met de winkeliers in het gebied. De districtssecretaris verzamelde de informatie en rapporteerde de districtscommissaris. 

Op haar beurt heeft de burgermoeder gebeld naar het contactnummer dat door de verdachten was opgegeven. Zij wilde weten wat de activiteiten van het BOG in Kabalebo waren. Als autoriteit in het gebied, was zij hiervan niet van tevoren in kennis gesteld. De persoon die de telefoon beantwoordde, hield de dc voor dat hij na het afronden van zijn activiteiten contact met de burgermoeder zou opnemen. Zij hield hem echter voor dat die werkwijze niet opgaat. Zij vroeg de man om aan de leiding van het BOG te vragen haar schriftelijk te informeren. De persoon hield haar voor dat hij reeds bij de kapitein is geweest en wilde weten of dat al voldoende was. Lewis bleef erbij dat zij als dc eerst in kennis moet worden gesteld als BOG-medewerkers vanuit Paramaribo het Kabalebo gebied willen aandoen. Zij vroeg de man om de activiteiten onmiddellijk stop te zetten totdat er een brief van BOG was gestuurd. De man zou de brief nog in orde maken. In die tussen tijd was de politie ingeschakeld.

 De politie belde ook op het telefoonnummer, waarbij de man opnam en aangaf dat het nummer van zijn zoon is. De man beweerde geen contact te hebben met zijn zoon. De politie begon met het onderzoek. Lewis geeft aan dat vier personen zijn aangehouden, waarbij een van hen na verhoor is heengezonden. De verdachten logeerden in een tent tegenover de woning van de kapitein. Lewis merkt op dat het om een bouwvallige tent gaat. WJ…[+]