Nieuwe vakcentrale Uv.AV tegen ontslag Hellings

PARAMARIBO – Het ontslag van Marciano Hellings, bondsvoorzitter bij de NV Energie-bedrijven Suriname (EBS), dat werd uitgevaardigd door de directie van EBS wegens dringende redenen, heeft geleid tot opschudding onder het personeel.
De commotie begon nadat foto’s van Hellings’ broer, Raoul Hellings, op sociale media waren geplaatst. Hoewel Marciano Hellings zich verontschuldigde, besloot de directie van EBS toch tot zijn ontslag over te gaan. Dit besluit werd echter niet goed ontvangen door het personeel van EBS, wat resulteerde in een spoed algemene ledenvergadering, waarin werd besloten het ontslag niet te accepteren en het werk landelijk neer te leggen. Er wordt gemeld dat geen enkele afdeling dispensatie zal krijgen.

De Unie van Assertieve Vakbonden (Uv.AV) heeft haar steun betuigd aan Marciano Hellings en verklaard solidair te zijn met hem. De Uv.AV beschouwt het ontslag als een directe aanval op de rechten en belangen van werknemers en vakbondsleiders, en benadrukt het belang van het vrij laten horen van de stem van vakbondsleiders zonder angst voor repercussies.
De vakcentrale Uv.AV heeft aangekondigd niet passief toe te zullen kijken terwijl de rechten van vakbondsleiders worden geschonden. Ze zal op nationaal en internationaal niveau steun en ondersteuning zoeken om dit probleem aan te kaarten en rechtvaardigheid te eisen. Samen staan we sterk in onze strijd voor eerlijke arbeidsomstandigheden en het behoud van de rechten van werknemers. De vakcentrale roept alle vakbonden en organisaties op zich bij hen aan te sluiten in deze belangrijke strijd.…[+]