Parlement buigt zich over salarisverhoging president en bewindslieden

01-Parlement buigt zich over salarisverhoging

PARAMARIBO – De Nationale Assemblee (DNA) zal zich vandaag buigen over de salarisverhoging en andere voorzieningen voor de president, vicepresident, ministers, onderministers en DNA-leden. In december 2023 werden drie initiatiefwetsvoorstellen ingediend door parlementariërs Asiskoemar Gajadien en Geneviève Jordan, die de verhogingen en voorzieningen voor politieke ambtsdragers betreffen.

Bij de indiening in december 2023 werd er vanuit de samenleving veel kritiek geuit op het feit dat terwijl mensen te maken hebben met stijgende kosten voor benzine, boodschappen en nutsvoorzieningen, de regering enkel oog lijkt te hebben voor het substantieel verhogen van haar eigen inkomens en het regelen van uitgebreide voorzieningen voor haarzelf en de bijbehorende gezinnen. Een belangrijk punt van zorg is dat alle verhogingen voor politieke ambtsdragers ten koste zullen gaan van de staatskas.
Indien het parlement deze wijzigingen doorvoert, zullen de salarissen, schadeloosstellingen en secundaire voorzieningen van alle politieke ambtsdragers significant omhoog gaan. Zo zal het salaris van de president naar verwachting worden verhoogd tot ongeveer SRD 80.000 per maand, terwijl de vicepresident 75% van dat bedrag zal ontvangen. Een jaar nadat zij in die functie hebben gediend, krijgen zij nog het volle salaris. Naast het salaris hebben politieke ambtsdragers recht op diverse andere financiële en functionele voorzieningen voor henzelf en hun gezinsleden, gedurende een jaar na hun ambtstermijn.
Naast het basisinkomen zijn er verschillende bijkomende emolumenten. Zo zal de president een representatietoelage ontvangen van 55% van zijn salaris, terwijl de vicepresident een toelage krijgt van 35%. Beiden krijgen ook een telecommunicatie toelage van 7,5%. Deze aanpassingen gelden ook voor voormalige presidenten en vicepresidenten. Bovendien zal de staatskas opdraaien voor een uitgebreide medische ziektekostenverzekering van de eerste klasse, inclusief specialistische paramedische behandelingen en medicatie, medische onderzoeken, tandheelkunde en oor- en oogheelkunde voor politieke ambtsdragers en hun gezinnen.

Ministers zullen naar verwachting 65% van het salaris van de president ontvangen, terwijl onderministers 50% van het loon van de minister zullen ontvangen. Ook zij zullen dezelfde uitgebreide medische voorzieningen ontvangen als de president en vicepresident, inclusief de mogelijkheid van medische behandelingen in het buitenland op kosten van de Staat.
Parlementsleden, die momenteel een nettosalaris van ongeveer SRD 35.000 ontvangen, zullen naar verwachting ook een hoger inkomen ontvangen op basis van deze nieuwe wetgeving. De schadeloosstelling van de voorzitter van het parlement zal voortaan 95% van het salaris van de president bedragen, terwijl de vicevoorzitter van het parlement 50% van dat van de DNA-voorzitter zal ontvangen. Parlementsleden zullen schadeloosstellingen ontvangen variërend van 60% tot 70% van het salaris van de voorzitter, afhankelijk van de grootte van hun fractie. Fractieleiders krijgen afhankelijk van de grootte van hun fractie een extra bedrag toegekend. Een fractieleider met een fractie van ten minste 17 leden krijgt een schadeloosstelling van 70% van het loon van de voorzitter. Een fractieleider met een fractie tussen de zeven en 16 leden krijgt een schadeloosstelling van 65% van dat van de voorzitter en een fractieleider met een fractie van zes of minder leden krijgt een schadeloosstelling van 62,5% van dat van de voorzitter
Daarnaast wordt er in de drie wetten ook voorzien in pensioenregelingen voor politieke ambtsdragers, de nabestaanden, weduwepensioen, en andere voorzieningen met betrekking tot vervoer, huisvesting, vakantieverlof en andere toelagen.…[+]