President belooft ruim SRD 400 tegemoetkoming voor stroomrekeningen

Meterstand Doorgeven _ Energie Bedrijven Suriname

PARAMARIBO – De regering erkent dat de nieuwe energietarieven hoog zijn en begrijpt dat dit gevoelens van boosheid, frustratie en teleurstelling opwekt bij het volk. Ter gelegenheid van de Dag van de Arbeid op 1 mei heeft de president daarom aangekondigd, dat loontrekkers met een huishoudelijk verbruik tot en met 900 kWh per maand een tegemoetkoming zullen ontvangen. “Het gaat om een subsidie tot een bedrag van ongeveer SRD 400, afhankelijk van het stroomverbruik”,  zei het staatshoofd. Verder liet hij doorschemeren dat kleine- en middelgrote ondernemingen ook in aanmerking zullen komen voor ondersteuning. Daarnaast zal de Belastingdienst korting geven op niet-huishoudelijk verbruik, na overleg.

Op 30 april vond er een gesprek plaats met de vakbeweging, aangezien zij op 2 en 3 mei actie zullen voeren vanwege de verhoogde energietarieven. Tijdens dit overleg werd gesproken over de aangepaste tarieven van de NV Energiebedrijven Suriname (EBS) en koopkrachtversterking. President Chandrikapersad Santokhi benadrukte dat er een afbouw van SRD 5,2 miljard nodig is om de druk op de staatsuitgaven te verlichten. Om de samenleving te beschermen zal de regering overstappen naar subjectsubsidie, verdeeld in drie categorieën; verbruikers tot 400 kWh, verbruikers tussen 400-900 kWh en verbruikers boven de 900 kWh
Deskundigen van het ministerie van Financiën en Planning gaven een presentatie over de huidige financiële situatie van het land. De inflatie bedroeg in 2020 ruim 60%, en voor 2024 wordt deze geprojecteerd tussen 11% en 14%. Het begrotingstekort bedroeg in 2020 18,2%, en voor 2024 wordt dit verwacht op 2,6%. De monetaire reserve is versterkt met USD 1,4 miljard, wat aantoont dat Suriname op de goede weg is naar ontwikkeling.
Het gesprek wordt maandag voortgezet, waarbij de energietarieven en de voorstellen van de vakbonden aan de regering zullen worden besproken. Verder sprak de president over de verhoging van het minimumloon per 1 april 2024, van SRD 35 naar SRD 49,12. Hij erkende dat dit wellicht niet voldoende is. “Het is wel wat onze economie nu aankan.” De president adviseerde de minimumloonverdieners om hun vaardigheden en kwalificaties te verbeteren. De regering is zich bewust van de hoge sociale prijs die loontrekkers hebben betaald als gevolg van de noodzakelijke hervormingsmaatregelen voor economisch herstel en streeft naar een rechtvaardig en welvarend Suriname voor alle burgers. “We bevinden ons in de laatste fase van ons herstelprogramma, waaronder de afbouw van subsidies op elektriciteit die gepaard gaat met tariefsverhogingen voor bedrijven en huishoudens.” Hoewel deze maatregelen bezorgdheid kunnen opwekken, zijn ze volgens hem essentieel voor de economische stabiliteit en de toekomst van het land.…[+]