Regering en vakbonden vervolgen volgende week gesprekken over stroomtarieven

PARAMARIBO – De regering en vakbonden hebben dinsdagavond besloten om volgende week weer verder te praten over de verhoogde energietarieven. Tijdens het overleg is besloten dat er technische gesprekken zullen plaatsvinden over de data en modaliteiten, die worden gebruikt bij het vaststellen van de energieprijzen.
Tijdens de bijeenkomst hebben de vakbonden het onderwerp van de aangepaste energietarieven aangekaart en uitgebreid besproken. Verschillende vakbondleiders waren vertegenwoordigd, waaronder Robby Berenstein (C-47), Errol Snijders (Moederbond), Michael Miskin (CLO), Armand Zunder, Robert Ameerali en Edmund Neus van Ravaksur, Milando Atompai van de SPB, Reshma Mangre van de BvL/ALS en Marcelino Nerkust van de FOLS. Aan de regeringszijde waren onder andere ministers David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen, Stanley Raghoebarsing van Financiën en Planning, Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken en Steven Mac Andrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken aanwezig, evenals de leiding en deskundigen van de NV Energiebedrijven Suriname, de Energie Autoriteit Suriname en de Staatsolie Power Company Suriname.
President Chandrikapersad Santokhi benadrukte tijdens het overleg dat de regering een breed pakket aan maatregelen heeft doorgevoerd om het leven van alle Surinamers te verbeteren. “Ons land ondergaat een hervormingsprogramma van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), waarbij er noodzakelijke maar zware maatregelen vereist zijn”, aldus de regeringsleider.
De gezamenlijke vakbonden hebben in een presentatie hun inzichten gepresenteerd over de energietarieven. De aansluitkosten, het staatsbesluit en de uiteindelijke kostprijs waren onderwerp van discussie. Minister Abiamofo gaf aan dat de regering een uitvoerig traject van dialoog met stakeholders heeft gevolgd, voordat de kostprijs is bepaald. Hij benadrukte dat de regering een werkwijze hanteert waarbij geen risico’s worden genomen en waarbij de energievoorziening voor de samenleving gegarandeerd blijft.
President Santokhi benadrukte dat de regering vastbesloten is om de belangen van de samenleving te behartigen en concrete maatregelen te nemen ter verbetering van de leefomstandigheden. Hij verklaarde: “Indien er fouten zijn gemaakt, zullen die worden gecorrigeerd.” De regering heeft sinds haar aantreden de vakbeweging als partner betrokken en overleg toegepast bij de aanpak van belangrijke vraagstukken. Het staatshoofd gaf aan dat er reeds lopende afspraken zijn met de vakbonden over onder andere koopkrachtversterking. Hij staat open voor overleg over alle mogelijke onderwerpen om tot een vergelijk te komen. De regering en de vakbonden zijn het erover eens dat de enorme subsidielast moet worden uitgefaseerd. De beschikbare middelen kunnen onder andere worden ingezet voor het verhogen van de productiviteit, onderwijs en volksgezondheid.…[+]