Suriname en Guyana blijven veiligheidsdreigingen gezamenlijk aanpakken

02-Suriname en Guyana

PARAMARIBO – De
ministers Krishna Mathoera van Defensie (Suriname), Brindley Robeson Benn van Binnenlandse Zaken (Guyana) en de Franse ambassadeur Nicolas de Bouillane de Lacoste hebben op 30 april hun handtekening gezet onder het derde gemeenschappelijke veiligheidsmasterplan (common security masterplan). Dit gebeurde na de derde ‘Guiana Shield Strategic Dialogue’, die van 29 tot en met 30 april plaatsvond in Georgetown, Guyana. De drie landen staan nagenoeg voor dezelfde uitdagingen en veiligheidsdreigingen. Door informatie-uitwisseling beogen de landen gezamenlijk tijdig te kunnen optreden tegen deze dreigingen.
Minister Mathoera benadrukt dat er veel potentieel is in de samenwerking binnen de Guiana Shield, maar dat dit afhangt van de mate waarin veiligheid kan worden gegarandeerd. “Omdat de uitdagingen en risico’s groot zijn, moeten we als land ons partnerschap versterken”, zegt de minister. Ze stelt dat we echter ook te maken hebben met gemeenschappelijke uitdagingen zoals natuurrampen, illegale migratie en georganiseerde misdaad, die een directe bedreiging vormen voor onze ontwikkelingsstrategieën, veiligheid en milieu. Daarom is een holistische aanpak nodig die enkele van de dieperliggende oorzaken aanpakt en onze algemene veiligheidspositie versterkt.
Het is belangrijk te benadrukken dat deze bedreigingen en uitdagingen de traditionele rol van Defensie veranderen in een multidimensionale aanpak. “Het is duidelijk dat geen enkel land, groot of klein, ontwikkeld of minder ontwikkeld, deze bedreigingen en uitdagingen alleen kan aanpakken. We hebben elkaar nodig en we moeten ons daarom inzetten voor de gedeelde verantwoordelijkheid om alle aspecten aan te pakken die onze ontwikkeling en veiligheid bedreigen”, aldus de minister.
Indien nodig zal er ook gezamenlijk worden getraind en opgetreden. Tijdens deze ‘Guiana Shield Strategic Dialogue’ is afgesproken dat de drie landen twee gezamenlijke trainingen te water en te land zullen uitvoeren.…[+]