Tweeling Robinson viert 95e verjaardag

02-Tweeling-Robinson--herdenkt-95e-jaardag

PARAMARIBO – In het ressort Blauwgrond heeft een tweeling zijn 95e verjaardag gevierd. Dit meldt het Burger Informatie Centrum van Paramaribo-Noordoost. Familie, vrienden en kennissen waren aanwezig bij de viering.
De districtscommissaris (dc) van Paramaribo-Noordoost, Ricardo Bhola, had de eer om samen met de bestuursambtenaren van het betreffende ressort, districtsecretaris Harpal en bestuursopzichter Hek, aanwezig te zijn. De dc overhandigde namens het commissariaat een certificaat aan de tweeling. De tweeling, Naomi Eliza Robinson en David Emanuel Robinson, zag het levenslicht op 11 mei 1929 in Paramaribo. Zij zijn geboren uit Alexandrina Margaretha Rijhiner en Eduard Albert Robinson en komen uit een gezin van acht, waarvan Naomi en David nog in leven zijn.
Hun jeugdjaren hebben zij doorgebracht in Paramaribo. Naomi heeft dit als erg plezierig ervaren, ondanks het feit dat zij op zeer jonge leeftijd ziek werd aan haar been en daardoor op elfjarige leeftijd de school heeft moeten verlaten. Met de genade van God heeft zij deze moeilijke periode doorstaan. Ze was een hardwerkende vrouw, zowel thuis als buitenshuis, en was vanaf 1972 in dienst van de EBG-gemeente.
In 1985 kreeg Naomi de gelegenheid om naar Nederland te gaan, aangeboden door haar kinderen. Deze periode heeft zij als zeer leerrijk ervaren; het was alsof er een nieuwe wereld voor haar openging. Vanuit Nederland heeft zij verschillende andere Europese landen bezocht, waaronder Spanje, Turkije, Duitsland, Frankrijk, enzovoort. Ook was zij lid van verschillende sociale en religieuze verenigingen in Amsterdam. In 1996 besloot zij terug te keren naar Suriname om hier haar oude dag door te brengen.
Haar tweelingbroer David behaalde na zijn glo en mulo in 1949 zijn Hulponderwijzerakte. Hij heeft verschillende belangrijke functies bekleed in het onderwijs, waaronder leerkracht, schoolhoofd en in 1980 werd hij benoemd tot hoofdinspecteur van het Ministerie van Onderwijs, belast met de leiding van het Examenbureau. In 1990 werd hij benoemd tot hoofd van het Examenbureau en daar is hij werkzaam geweest tot aan zijn pensioen. Hij was ook president van Lions Club Paramaribo Noord en heeft veel scholen gebouwd en geschilderd in het binnenland (Margarita, Saramacca en Carolina). In 1965 werd hij door het Provinciaal Bestuur der EBGS belast met de leiding van het Hendrik Monsels Internaat. Hij werd op 24 november 1997 benoemd tot Ridder in de Orde van de Palm.
Naomi heeft zeven kinderen, van wie zes nog in leven zijn, kleinkinderen en achterkleinkinderen. David was 65 jaar getrouwd met Erna Nanette Stuger (thans wijlen). Uit dit huwelijk zijn negen kinderen geboren, van wie er drie zijn overleden. De hobby’s van Naomi zijn lezen, voornamelijk christelijke literatuur, en tuinieren, terwijl David geniet van lekker eten. Beiden belijden het EBG-geloof.…[+]