Verboden spullen aangetroffen bij cosmetische klinieken

PARAMARIBO – Bij de cosmetische klinieken waar de afdeling Inspectie van het Ministerie van Volksgezondheid vrijdag invallen heeft gedaan, zijn een aantal verboden spullen aangetroffen. Deze klinieken voeren diverse cosmetische ingrepen uit, maar het blijkt dat sommige medewerkers niet over de vereiste kwalificaties beschikken of zonder toestemming van het ministerie medische handelingen uitvoeren.
Inspecties zijn uitgevoerd bij praktijken waarover het ministerie tips heeft ontvangen over mogelijke illegale activiteiten of het niet naleven van de wet. Niet-toegestane middelen zijn in beslag genomen en er is verduidelijkt wat wel en niet is toegestaan volgens de wetgeving.
Volgens de Wet Uitoefening Geneeskundige Beroepen moeten deskundigen erkend zijn door het Ministerie van Volksgezondheid, om hun bekwaamheid aan te tonen voor het uitvoeren van diverse aspecten van medische zorg. Dit systeem is bedoeld om de samenleving te beschermen tegen ongereguleerde praktijken en misstanden. Het ministerie voelt zich ook verantwoordelijk wanneer klachten worden gemeld.
Het belangrijkste doel van de inspectie was om te controleren of de diensten die aan de samenleving worden aangeboden, in overeenstemming zijn met de bestaande wetgeving op het gebied van gezondheidszorg. Bij het uitoefenen van het beroep moet de bevoegdheid van de persoon worden gecontroleerd, met name voor artsen. Ook moeten de gebruikte middelen bekend zijn bij het Ministerie van Volksgezondheid en moet de herkomst ervan volgens de juiste wet- en regelgeving verlopen. Dit omvat het controleren van zowel de korte- als langetermijneffecten, evenals eventuele bijwerkingen van de gebruikte middelen.
Het is mogelijk dat een arts uit het buitenland naar Suriname komt om te werken. In dat geval moet deze arts erkend zijn door het Surinaamse Ministerie van Volksgezondheid en de benodigde procedures doorlopen om toestemming te krijgen om te praktiseren. Dit proces omvat het overleggen van alle benodigde diploma’s en certificaten.…[+]