Vijf politiebureaus zonder dienstauto’s

01-Vijf-politiebureaus

PARAMARIBO – Bij vijf politiebureaus ontbreken er dienstauto’s. Het betreft drie
politiestations in Paramaribo, namelijk Latour, Nieuwe Haven en Centrum. In het
district Wanica beschikken de politiebureaus Leiding 9A en Kwatta eveneens niet over dienstwagens. Vanwege het ontbreken van dienstvoertuigen kunnen deze vijf stations niet uitrukken naar meldingen binnen hun verzorgingsgebied.
Enkele politieagenten vertellen de krant dat ze niet naar alle meldingen kunnen gaan. Bij ernstige meldingen gebruiken ze hun privéauto. Voor minder urgente zaken vragen ze de benadeelden om hen op te halen en terug te brengen. Volgens hen worden ze soms opgehaald door de benadeelden, maar benadrukken ze dat dit niet in alle gevallen mogelijk is. Ze vragen begrip van de samenleving, maar erkennen dat ze niet in staat zijn om bij elke situatie hun privéauto in te zetten. Soms komen benadeelden zelf naar het politiestation om aangifte te doen.
Korpschef Bryan Isaacs heeft tijdens een recente persconferentie van de politie verklaard dat ondanks de beperkte middelen, de politie haar werk voortzet. “Middelen zijn altijd schaars, dat is een gegeven”, zei hij. Hij overlegt met het bevoegde gezag over de situatie van de politie, hoe verder te gaan en welke middelen nodig zijn. “We kunnen verbeteren, maar we geven niet op, want de samenleving rekent op ons.” Isaacs begrijpt dat brandstof en dienstvoertuigen essentieel zijn om het werk effectiever te kunnen doen. Ook hierover overlegt hij met het bevoegde gezag. Met de beschikbare middelen probeert hij het beste te doen. WJ/RT…[+]