Weg Zanderij richting West-Suriname afgesloten voor vrachtverkeer

PARA – De weg vanaf Zanderij richting West-Suriname is sinds 8 maart tot nader order afgesloten voor vrachtverkeer vanaf 4 ton. Dit wordt gemeld door een medewerker van het Burger Informatie Centrum van het district Para.

“Door de aanhoudende regen komen schoolbussen en andere personenauto’s al vast te zitten in de grote modderpoelen”, aldus de medewerker. Deze maatregel is genomen om te voorkomen dat de gemeenschap van het gebied geïsoleerd raakt. Men vreest dat de weg in een nog slechtere staat zal verkeren als er toch zwaar verkeer gebruik van maakt. Als de weg totaal onbegaanbaar wordt, zal dit nadelig zijn voor de dorpsgemeenschappen.
De bewoners zijn blij met deze maatregel, maar vragen zich af waarom de districtscommissaris wacht tot de weg volledig kapotgereden is door trucks die zwaarbeladen met houtblokken over de weg rijden. Ze hopen op een duurzame oplossing voor dit probleem.
“We zijn blij met deze maatregel, vooral nu we in het regenseizoen zitten. We hopen ook dat er daadwerkelijk controle wordt uitgeoefend en dat het niet alleen bij praten blijft. We vrezen geïsoleerd te raken als er geen maatregelen werden genomen”, stelt een inwoner.
De bewoners hopen dat de weg structureel wordt aangepakt en niet steeds wordt afgesloten. Ze merken op dat tal van ondernemers gebruik maken van de weg en vragen zich af waarom deze ondernemers niet samen met de regering aan tafel gaan zitten om tot een duurzame oplossing te komen. Er zijn ongeveer 7 dorpen langs de weg naar West-Suriname die gebruikmaken van deze route vanaf Mata tot en met Tibiti. De bewoners hopen dat de weg regelmatig wordt onderhouden, zodat niet alleen zwaar verkeer, maar ook de bewoners van de omliggende dorpen met hun personenauto’s veilig kunnen rijden.…[+]