Boeren blij met lage kunstmestprijzen

3

NICKERIE – De kunstmestprijs is gekelderd. Dit is in het voordeel van de landbouwers. In plaats van boven de SRD 1500 per zak, kost een zak kunstmest nu SRD 1000. Dit is te danken aan enkele kleine importeurs die een vergunning hebben van het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) om kunstmest vanuit het buurland Guyana te importeren. Dit is echt een opluchting voor de landbouwers, want zij betalen veel minder voor de kunstmest. Dit betekent dat, dankzij de kleine importeurs, de landbouwers minder onkosten zullen maken om in te zaaien. De boeren zijn het Ministerie van LVV bijzonder dankbaar dat zij hun medewerking hebben verleend aan kleine ondernemers die geen grote winsten maken en hiermee ook de landbouwers voordelen bieden. De kostprijs wordt lager voor het inzaaien. Er zijn nog steeds enkele ondernemers die SRD 1500 per zak kunstmest verkopen.