binnenland

“Politieorganisatie moet niet voor een avontuur geplaatst worden”

opening politie

PARAMARIBO – “De politieorganisatie moet niet voor een avontuur geplaatst worden”, zegt Sergio Gentle, penningmeester van de Surinaamse Politiebond, aan de krant. Hij waarschuwt voor precedentenwerking indien politiemannen zonder opleiding zullen worden bevorderd in een naast hogere rang. Een groep politiemannen heeft vorige week geprotesteerd bij het gebouw van het Ministerie van Justitie en Politie om bevorderd te worden.

Gentle benadrukt dat hij en de bestuursleden Raoul Hellings en Revelino Eijck geen moeite hebben met de bevordering van de leden, maar ze vinden dat gewaakt moet worden dat er een precedentenwerking zal ontstaan. Bovendien vinden Gentle, Hellings en Eijck het vreemd dat de minister in de afgelopen periode delen van zijn beveiliging en een andere groep politiemedewerkers, die destijds deel uitmaakten van de Politie Ondersteuningsgroep (POG) heeft bevorderd zonder dat de politiebond enige bemoeienis heeft gehad met deze bevorderingen. De groep agenten van politie, aangevoerd door Atompai, Kensmil en Dharminsingh, respectievelijk secretaris van de bond en hoofdbestuursleden van de Surinaamse Politiebond, wil dat de groep bevorderd wordt tot brigadier. De aankomende brigadiers hebben een groot deel van hun opleiding intussen wel afgerond, maar zij kunnen vanwege de COVID-19-pandemie hun opleiding niet afronden. Ook eisen ze dat een groep onderinspecteurs van politie, zonder dat ze een opleiding hoeven te volgen, worden bevorderd tot inspecteur van politie 3e klasse. De groepsleden zijn ervan overtuigd dat hun eis niet onredelijk is, omdat ze gedurende hun loopbaan niet op tijd opleidingen hebben genoten, waardoor ze een flinke achterstand hebben in hun carrière. Zij zijn zelfs bereid om na de bevordering afstand te doen van de bevoegdheid van hulpofficier. Ondertussen hebben ook de kandidaten van de inspecteursopleiding bachelor politiekunde, het verzoek gedaan om vooruitlopend op het afronden van hun opleiding gelijk behandeld te worden als de onderinspecteurs van politie en bevorderd te worden tot inspecteur van politie 3e klasse. Terwijl deze drie groepen bezig zijn geweest, is een vierde groep erbij gekomen, die stelt dat zij de wettelijk vastgestelde termijn in de rang van agent van politie reeds heeft doorlopen en eist ook een bevordering in de rang van brigadier van politie. Dit is wat er eerder werd bedoeld met een precedentwerking. 

Gentle is het er wel mee eens dat de groep aanstaande brigadiers gelijk volgens het principe dat door het Ministerie van Onderwijs Wetenschap en Cultuur wordt beoordeeld, zodat er een slagingsnorm wordt bepaald. HRM en de korpschef hebben toen voorgesteld om de groep een ingangsdatum toe te kennen, als zou er geen corona zijn geweest. Verder is Gentle er voorstander van dat politieambtenaren, die de pensioengerechtigde leeftijd dicht zijn genaderd, titulair bevorderd worden met het doel om ze een betere pensioengrondslag toe te kennen. Dit systeem is overigens niet nieuw en wordt al jaren binnen de ambtenarij gehanteerd. Voor de onderinspecteurs is hij van mening dat er gekeken moet worden naar het curriculum van de opleiding en deze aan te passen of te verkorten, omdat ook rekening moet worden gehouden met de leeftijd van de medewerkers en het aantal dienstjaren dat zij achter de rug hebben. Belangrijk is wel dat de medewerkers een opleiding moeten genieten om die competenties bijgebracht te worden, die ten eerste nodig zijn om op leidinggevend niveau te functioneren en tenslotte nodig zijn om de dienstverlening naar de samenleving toe te blijven garanderen en verbeteren. Hij merkt op dat eerder een gesprek over dit onderwerp is geweest waarbij de president de politiebond, de minister en de korpschef had uitgenodigd. Toen partijen niet overeenkwamen werden zij door het staatshoofd verwezen om weer om de tafel te zitten om voorstellen uit te werken. Gentle zegt dat hij al voorstellen heeft klaarliggen, maar er kwam nadien nooit meer een uitnodiging van de minister. In informele sfeer heeft hij begrepen dat de minister na de rede van de bondsvoorzitter Hellings in december 2019 over de kwestie van het hulpofficierschap van Gentle en Hellings, zou hebben gezegd dat hij niet door een deur gaat met Gentle, Hellings en Prade. Met laatstgenoemde zou de minister het aan de stok hebben gekregen, omdat die had geweigerd om op aandringen van de minister naar aanleiding van de speech van Hellings, Gentle en Hellings te ontlasten uit hun functie. Hij onderstreept dat een deel van het bestuur van de politiebond informeel is ontvangen door de minister zonder dat hij, Hellings en Eijck daarvan op de hoogte waren…[+]

Koperdief aangehouden

handboeien

PARAMARIBO – De politie heeft een man in de kraag gevat voor het stelen van koperen buizen bij een eetplaats aan de Kleine Dwarsstraat. Hij is intussen na afstemming met het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. De verdachte was bezig aan de koperen buizen toen hij opgemerkt werd door een alerte buurtbewoner. De bewoner schakelde de politie in die meteen naar de plaats ging voor het onderzoek. De man had al acht meter aan koperen buizen klaargelegd. Bij het zien van de politie hield hij zich schuil achter een watertank. De wetsdienaren wisten de man aan te houden en over te brengen naar het politiebureau…[+]

Jongeman beroofd van geld en telefoon

telefoon

PARAMARIBO – Een 28-jarige jongeman is vrijdag aan de Coesewijnestraat beroofd van zijn twee mobiele telefoons en SRD 300. Drie rovers hebben de daad gepleegd. Volgens het slachtoffer kwamen de criminelen naar hem toe. Zij bedreigden hem met een jachtgeweer en maakten toen het geld en de telefoons buit. Na de daad zijn zij gerend in de richting van de Duisburglaan. Het slachtoffer heeft geen letsel opgelopen. De politie kreeg de melding van de beroving en ging naar de plaats voor onderzoek. Zij trof de verdachten niet aan in de nabije omgeving. Het onderzoek naar de rovers is nog gaande…[+]

Bromfietser gewond bij aanrijding

bromfiets

PARAMARIBO – Een bromfietser is vrijdag gewond geraakt bij een aanrijding met een auto aan de Cornelis Jongbawstraat. Hij ging per eigen gelegenheid voor medische behandeling. De auto reed over de Cornelis Jongbawstraat komende vanuit de richting van de David Simonstraat en gaande in die van Centrum. De bromfietser had ook dezelfde rijrichting. De wagen kwam door onbekende reden tegen de bromfietser aan met als gevolg een botsing. De bromfietser kwam op de weg te vallen en had wat pijnen. De politie verwees hem voor medische behandeling. Er was ietwat schade aan de auto en de bromfiets. Bij de politie werd de melding gedaan van de aanrijding waarna zij naar de plaats ging voor het onderzoek…[+]

Auto ramt brug Saramacca doorsteek

Politieman aangehouden

PARAMARIBO – Een auto heeft donderdagochtend rond 01.00 uur de brug van Saramacca doorsteek geramd. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. De auto reed over de Martin Luther Kingweg komende vanuit de richting van Latour en gaande in die van de Slangenhoutstraat. De bestuurder, die met vrij hoge snelheid reed, verloor op een gegeven moment de macht over het stuur en ramde de brug. De auto klom op de scheiding van het bromfietspad waar die tot stilstand kwam. De brug heeft geen schade, maar de wagen is beschadigd aan de voorzijde en onderkant. De politie ging ter plaatse voor onderzoek en schakelde de sleepwagen in. Het voertuig is weggesleept. De bestuurder is in het bezit van rijbewijs...[+]

76-jarige in woning overvallen

dief

PARAMARIBO – Een 76-jarige man is woensdagochtend rond 02.50 uur in zijn woning aan de Hernhutterstraat overvallen. Twee rovers die gewapend waren met messen, hebben de daad gepleegd. Het is niet bekend of zij gemaskerd waren.

Zij drongen het pand binnen door een raam aan de achterzijde te forceren. Toen zij in het pand waren, vielen zij de bejaarde, die op dat moment sliep, aan. Zij bedreigden hem met messen en knevelden hem. Zij haalden het huis overhoop en maakten SRD 200, een mobiele telefoon en een digitale box buit. Zij zouden ook een televisie hebben weggenomen, maar dat is teruggevonden in de Awaradam. Het slachtoffer liep geen letsel op. Nadat de rovers waren vertrokken, wist hij zichzelf te bevrijden. Bij de politie is melding gemaakt van de beroving waarna zij naar de plaats ging voor onderzoek. De rovers vluchtten met de gestolen spullen weg, maar lieten onderweg het televisietoestel in de Awaradam achter. Het onderzoek is nog gaande om de verdachten in beeld te brengen…[+]

Beëdiging dr en rr Marowijne voltooid

dc

“Dit is ons nieuw normaal. Eenieder neemt de veiligheidsmaatregelen in acht in het belang van onze eigen veiligheid. Het zou normaal een plechtiger moment moeten zijn maar vanwege covid-19 moeten wij het zo doen.” Zo sprak minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling (RO) op donderdag 9 juli bij de beëdiging van acht van de negen districtsraadsleden (dr) van Marowijne. Een gekozen dr-lid kon vanwege een sterfgeval de ceremonie niet bijwonen en is dus nog niet beëdigd geworden. Dit zal op een later tijdstip plaatsvinden.

Enkele uren nadat de dr-leden onder ede gesteld werden, was het de beurt aan de 58 ressortraadsleden (rr) om officieel geïnstalleerd te worden nadat ze hun eed of belofte hadden afgelegd in handen van de plaatselijke districtscommissaris. De minister deed een beroep op de gekozen leden hun district goed te kennen. Dit vooral omdat de districtsplannen jaarlijks moeten worden opgemaakt. Hij benadrukte dat deze zaken van belang zijn om onder andere de districtsverordeningen gereed te maken. Die moeten ervoor zorgen dat er meer geld in kas van het district komt voor het realiseren van de plannen. “De dr moeten ook in dit district hun plaats in de gemeenschap beter gaan innemen”, aldus minister Dikan. De bewindsman riep de familie van de gekozenen op om de leden zoveel als mogelijk te ondersteunen, omdat zij een zware taak op zich hebben genomen. De dr-leden hebben kort na de installatie ook hun eerste vergadering belegd…[+]

Doorrijder zonder rijbewijs aangehouden

politie

PARAMARIBO – De politie van Munder heeft de 20-jarige KC gisteren na afstemming met het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. Hij zou na een aanrijding zijn doorgereden.

Verder is hij illegaal in het land. De jongeman reed in een auto en veroorzaakte schade aan een schutting aan de Kwattaweg. Na de aanrijding reed hij door en meldde zich niet binnen vier uur aan bij de politie. Zijn wagen had schade aan de voorstootbalk. Hij meldde zich naderhand wel bij de politie aan, waarbij bleek dat hij niet in het bezit is van een rijbewijs. De jongeman, afkomstig uit Santo Domingo, is momenteel illegaal in het land. Zijn auto is ook niet verzekerd. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor bij de aanrijding, maar de schade aan de schutting is groot…[+]

Woning en inboedel afgebrand

grasbranden gestegen

PARAMARIBO – Een woning aan de Vredenburg serie A is zaterdag in vlammen opgegaan. Brandweervoorlichter Olton Pinas zegt aan de krant dat de brandweer van post Lelydorp de melding van de woningbrand binnenkreeg.

Toen zij ter plaatse kwam, was er sprake van een uitslaande brand. Het huis was reeds gedeeltelijk ingestort. Het huis met inboedel was ten tijde van de brand niet bewoond. De eigenaar bevindt zich in het buitenland. De woning was verzekerd en ook aangesloten op het elektriciteitsnet. Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan. Pinas zegt dat bouwvakkers die bezig waren een woning te bouwen op het belendende perceel rookontwikkeling bij de woning zagen. Zij stelden de brandweer meteen in kennis. De oorzaak van de brand is nog onbekend; de politie is bezig met het onderzoek. De brandweermannen kregen assistentie van collega’s van post Toekomstweg in de vorm van een tankwagen. De melding van de brand kwam binnen om 14.53 uur. De brandweerlieden rukten binnen twee minuten uit en arriveerden om 15.02 uur ter plaatse. Zij kregen de brand onder controle om 15.44 uur…[+]

Tiener krijgt celstraf

rechten 3a

PARAMARIBO – Isiha A (19) is vrijdag veroordeeld tot negen maanden celstraf waarvan twee voorwaardelijk onder aftrek van de tijd in voorarrest met een proeftijd van twee jaar conform de eis van het Openbaar Ministerie. De rechter acht hem schuldig aan diefstal van belkaarten ter waarde van SRD 1200.

Isiha A heeft bij de politie en op de zitting bekend schuldig te zijn; hij ontkende bij de rechter-commissaris. Hij is op camerabeelden herkend. Ook hebben getuigen hem positief herkend. Volgens hem ging hij over tot de daad wegens geldgebrek. Advocaat Therese Roos pleitte dat het om een jonge verdachte gaat die tot de derde klas van de lagere school heeft bezocht. Hij is afkomstig uit een eenoudergezin. Roos geeft aan dat er geen opvang en begeleiding voor de jongeman was. Zij heeft zich wat het bewijs betreft gerefereerd aan het oordeel van de rechter. De raadsvrouw had eerder het verzoek tot invrijheidstelling van Isiha A gedaan welk gehonoreerd werd door de rechter. Isiha A verscheen niet in de rechtszaal…[+]