binnenland

VHP schenkt bouwmaterialen aan familie

vhp wil

PARAMARIBO – De Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP) heeft in het weekend bouwmaterialen geschonken aan een familie in Coronie. Voorzitter Chandrikapersad Santokhi zegt aan de krant dat de partij reageerde op een verzoek dat binnenkwam van haar lid Lucille Hardenberg die eerder lid was van de Nationale Democratische Partij. De woning van een familie te Ingikondre brandde af waarna zij hulp nodig had. Santokhi geeft aan dat positief werd beslist op het verzoek waarna is overgegaan tot het doneren van de bouwmaterialen te. Het verzoek van Hardenberg was verwezen naar de commissie Social Responsibility van de partij die positief advies uitbracht aan de partijleiding. De partijvoorzitter zegt dat de VHP een politieke organisatie is die ook sociaal-maatschappelijk bezig is. Hij hoopt dat met de geschonken middelen de familie weer een woning kan bouwen. Santokhi zegt voorts dat over twee weken partijactiviteiten zullen worden ontplooid in Coronie…[+]

Belfort houdt motivatiesessie voor pupillen internaat

Justitie

PARAMARIBO – ABOP-parlementariër Edward Belfort hield vrijdagavond een motivatiesessie voor de studenten die zijn ondergebracht in het Christus Forus internaat. Hij ging op uitnodiging naar het internaat en sprak ongeveer tachtig scholieren toe.

Belfort zegt aan de krant dat het merendeel van de studenten afkomstig is uit Sipaliwini, Marowijne en Brokopondo. Hij hield hen voor dat zij niet moeten vergeten het doel waarvoor zij naar de stad zijn gekomen. Hij zei tegen hen om altijd te studeren. Belfort geeft aan dat het moeilijk is voor de kinderen om in hun gebied op een hoger niveau te studeren. De scholieren komen daarom naar Paramaribo. Het assembleelid zei tegen de studenten dat hun ouders vele verwachtingen zullen hebben. Daarom vroeg hij hen zich niet te laten verleiden, afleiden en misleiden. Hij sprak de jongens en meisje aan om niet mee te gaan met vrienden die niet studeren. Aan de meisjes gaf hij mee zich niet te laten afleiden door jongemannen, maar zich te houden aan disciplines. Hij vroeg de kinderen om hun telefoons op de juiste wijze te gebruiken en geen seksfilmpjes te versturen. Hij drukte hen op het hart om te studeren waarvoor zij een schema kunnen maken om niet achter te raken. De motivatiesessie duurde van 20.15 tot 23.00 uur…[+]

SRD 15 duizend buitgemaakt

SRD 35000 boete voor

PARAMARIBO – Een 37-jarige vrouw deed bij de politie aangifte van beroving. Zij vertelde dat SRD 15 duizend, een mobiele telefoon, paspoort, rijbewijs en credit card van haar werden buitgemaakt. De vrouw vertelde aan de politie dat zij liep over de David Simonsstraat toen zij werd overvallen. Twee rovers die op een bromfiets zaten, kwamen naar haar toe. Zij rukten de tas waarin zij het geld, de telefoon en overige spullen had, weg. Na de daad reden de criminelen weg. Het slachtoffer liep geen letsel op. Zij alarmeerde de politie, die naar de plaats ging voor onderzoek. De rovers, die ongewapend waren, worden nog opgespoord…[+]

Arbeider aangehouden voor diefstal

handboeien

PARAMARIBO – De politie heeft een arbeider vorige week in de kraag gevat voor diefstal. Hij is intussen na afstemming met het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. De verdachte werkte voor een bedrijf waar hij steeds goederen, waaronder een brushcutter en ladder, wegnam. Aan de hand van camerabeelden werd hij in beeld gebracht en aangehouden. De eigenaar van het bedrijf herkende hem positief op de beelden. De verdachte ontkent echter schuldig te zijn. De gestolen goederen werden niet teruggevonden bij hem, maar het vermoeden bestaat dat hij die gestolen heeft. De politie is bezig te achterhalen wat de man met de gestolen spullen deed…[+]

Stiefzoon veroordeeld voor diefstal

clerks

PARAMARIBO – Rechter Marie Mettendaf heeft Ashokkoemar G gisteren veroordeeld tot twaalf maanden celstraf waarvan zeven voorwaardelijk onder aftrek van de tijd in voorarrest met een proeftijd van drie jaar conform de eis van het Openbaar Ministerie. Zij kwam tot het bewijs dat de man geld van zijn stiefvader stal.

Ashokkoemar G bekent dat hij SRD 125 uit de broekzakken van zijn stiefvader wegnam. De benadeelde betrapte hem bovendien op heterdaad. Hij was in de badkamer en zag zijn stiefzoon in de broekzakken gaan. De stiefvader deed ook aangifte dat Ashokkoemar G hem bedreigde en met een deegroller sloeg. Ashokkoemar G ontkent schuldig te zijn aan de bedreiging en zware mishandeling. De officier van justitie kwam niet tot het bewijs van deze twee strafbare feiten. De rechter sprak hem hiervan vrij. De moeder van Ashokkoemar G zegt dat haar zoon de man niet met een deegroller sloeg, maar hem een klap gaf. Bij het gerecht ontstonden twijfels of de verdachte daadwerkelijk met een deegroller heeft geslagen. Hij is eerder in aanraking gekomen met justitie…[+]

HI&T start bewustwordingscampagne “betere digitale wereld”

consumer

Suriname en andere lid landen van Consumers International (CI) herdenken jaarlijks op 15 maart Wereld consumenten rechtendag (WCRD). Sinds de instelling van de afdeling Consumentenzaken (Coza) op het Ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T) in 2013, worden op deze dag en de rest van het jaar activiteiten georganiseerd. Het thema van 2019 is: “Trusted Smart Products.” Dit jaar wordt er vooral aandacht gevraagd voor een betere digitale wereld, waarbij consumenten toegang hebben tot “smart products” en services ongeacht waar ze vandaan komen.

In de afgelopen tien jaar is het gebruik van “smart products” zoals smart phones, draagbare fitness trackers, Voice-Activated Assistants (Siri en Alexa) en smart tv’s gestaag toegenomen en prognoses geven weer dat dit gaat blijven toenemen. Enquêtes tonen aan dat er momenteel 23 miljoen apparaten wereldwijd zijn geïnstalleerd, een aantal dat naar verwachting driemaal verdubbeld zal worden tegen het jaar 2025. Ook bij bestedingen door consumenten wereldwijd op smart producten voor de huishouding, wordt verwacht dat dit zal verdubbelen in alle regio’s tussen 2017 en 2026. “Smart products” zijn verbonden met het internet en ontvangen, verzamelen en verzenden gegevens. Wereldwijd zijn er momenteel 23,1 miljard “smart products” in de wereld.

De afdeling Consumentenzaken zal in samenwerking met enkele stakeholders activiteiten ontplooien. Er zal een wedstrijd gehouden worden voor het ontwikkelen van een applicatie waaraan er een prijs is verbonden. Consumenten in de verschillende districten, zullen middels posters, flyers en folders geïnformeerd worden over de gevaren en voordelen van “smart products”…[+]

 

Vrouw beroofd van tas

dief 5

PARAMARIBO – Een vrouw is woensdag rond 13.00 uur voor een winkel op de hoek van de Calcutta- en Herman Steinbergstraat beroofd. De krant verneemt dat de vrouw in haar voertuig zou stappen na goederen te hebben gekocht in een winkel. Een man met bloot bovenlijf, die ongewapend en ongemaskerd was, rukte haar tas weg. Zij vocht met hem maar het gelukte de rover toch om met de tas ervandoor te gaan. Het slachtoffer had 750 euro, USD 300, SRD 200 en belangrijke documenten in haar tas. Zij liep geen letsel op, maar had wel pijn aan haar lichaam. Na de daad vluchtte de crimineel in de richting van de Herman Steinbergstraat. De politie onderzoekt deze zaak…[+]

RBT-Paramaribo arresteert rovers

politie

PARAMARIBO – Leden van het Regio Bijstandsteam (RBT) Paramaribo hebben gisterochtend drie mannen in de kraag gevat voor het plegen van een beroving. Het vermoeden bestaat dat het trio een man heeft beroofd van zijn halsketting. RBT-Paramaribo wist na goed speurwerk de verdachten in beeld te brengen en hen op verschillende locaties aan te houden. Bij het plegen van de beroving verplaatsten zij zich met een wagen. Het slachtoffer werd op straat beroofd. Hij liep geen letsel op. Een van de drie rovers rukte de halsketting van de man weg waarna hij samen met zijn kompanen vertrok met de gereedstaande wagen. De krant verneemt dat de vluchtauto in beslag is genomen…[+]

Afsluiting training landbouwers Brownsweg

lvv

BRONSWEG-In verband met de afsluiting van een drie daagse training in Good Agriculure Practices (GAP) te Brownsweg/Brokopondo heeft de waarnemend directeur van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, Deepak Jairam, een bezoek gebracht aan de landbouwers van dit gebied. Door de LVV-directeur is gebruik gemaakt van de gelegenheid om te luisteren naar de wensen en grieven van de voornamelijk vrouwelijke landbouwers.
Het ministerie zal met de beschikbare middelen proberen hen enigszins tegemoet te komen.De training is een initiatief van de Agro Coöperatie “Wi! Uma Fu Sranan en gefinancierd door de International Development Bank (IDB) en Japan. Verschillende onderwerpen zoals landvoorbereiding, handhaving van de bodemvruchtbaarheid, geïntegreerde plagenbestrijding en de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen zijn behandeld.Op zaterdag 9 maart 2019 werd de training afgesloten met een certificaatuitreiking.
Tania Lieuw A Soe, voorzitter van de coöperatie gaf aan dat als de GAP-richtlijnen worden gevolgd, ons land zeker zal genieten van gezond en veilig voedsel.In verband met de Dag van de Vrouw op 8 maart zijn de vrouwen, die hebben deelgenomen aan deze training, namens de president van het Republiek Suriname en het ministerie van LVV verwend. Zij hebben ook plantjes en zaden in ontvangst mogen nemen…[+]

Zes maanden celstraf voor diefstal

rechten 3c

PARAMARIBO –Rechter Maureen Dayala legde Urwien R gisteren zes maanden onvoorwaardelijke celstraf op, conform de eis van officier van justitie Mirela van Dijk, voor het stelen van een hydrofoor en koperen buizen op 4 januari.

Urwien R bekende dat hij de hydrofoor stal en verkocht voor SRD 100 aan een persoon. Hij ontkende dat hij in het pand van de benadeelde wilde inbreken. Dit is echter op camerabeelden vastgelegd. Hij kon de ramen van het huis niet open krijgen waarna hij de hydrofoor wegnam. Hij had schulden van meer dan SRD 100 waarna hij overging om te stelen. Van Dijk zei dat de benadeelde vrouw behalve de hydrofoor ook schade leed die herstelt moest worden. Urwien R is reeds negen keer voor de rechter verschenen waarbij hij zeven keren is veroordeeld en twee keer vrijgesproken. De benadeelde vrouw kwam op de bewuste dag thuis aan en zag dat er geen water uit de kraan kwam. In eerste instantie stelde zij geen onderzoek in maar daarna wel. Zij zag dat het hangslot van het berghok was geforceerd en de hydrofoor installatie was weggenomen. Urwien R werd op 3 februari aangehouden. Advocaat Krish Bhoendie vroeg een zodanige straf op te leggen zodat de man op korte termijn op vrije voeten zou komen…[+]