binnenland

Directie SZF betreurt werkneerlegging bond

szf

De directie van de Stichting Staatsziekenfonds (het SZF) betreurt het dat de bond bij de organisatie (AZVWB) het werk op donderdag 26 maart om 13.30 uur heeft neergelegd. Het bondsbestuur heeft het personeel opgeroepen vrijdag thuis te blijven. Volgens SZF-directeur Rick Kromodihardjo schijnt de actie te gaan over de CAO 2019 die reeds maanden samen met de bond besproken is en waarvan delen bereids op de formele ondertekening reeds in uitvoer zijn gebracht door de directie.

Kromodihardjo typeert de actie daarom als onverantwoordelijk, temeer daar momenteel de aandacht van heel de wereld inclusief Suriname gevestigd is op de bestrijding van COVID-19 en het gezond houden van de totale samenleving middels het waarborgen van de toegang tot zorg. Met het met oog hierop heeft het SZF de vorige week zijn werkprocessen aangepast middels het implementeren van digitale systemen om zowel het personeel als de cliënten te beschermen zonder dat de dienstverlening wordt onderbroken c.q. gediscontinueerd. “In deze tijd waarin wij ons nationaal dienen op te stellen en gezamenlijk de COVID-19 uitdaging moeten aangaan, zijn we zeer onaangenaam verrast met deze wilde actie van de bond.” Volgens Kromodihardjo staat dit voor onverantwoordelijk gedrag en onvoldoende gevoel voor de samenleving.

De directie doet een beroep op de bond en medewerkers om de werkzaamheden terstond op te pakken volgens de geldende protocollen met het oog op de verantwoordelijkheid naar de gemeenschap toe ter continuering van de medische zorgverlening. Het SZF zal pogen heden nog in dialoog te treden met de bond ter opheffing van de actie, maar zal er niet voor schromen naar de Bemiddelingsraad voor Geheel Suriname te stappen ter voorlegging en overname van deze kwestie. De directie vraagt de gemeenschap kalm te blijven en biedt de zekerheid dat de diensten onverkort worden gecontinueerd door werkwilligen, stafleden en directie…[+]

Geen sterke drank meer in bepaalde winkels van Para

IMG_9283 (002)

Naar aanleiding van klachten die geuit zijn door dorpsbesturen en omwonenden, heeft de districtscommissaris van Para, Armand Jurel, vier vergunningen voor de verkoop van gedistilleerd in fabrieksverpakking ingetrokken. Deze winkels mogen geen alcohol meer verkopen, ook niet in fabrieksverpakking.

Koppige medeburgers geven geen gehoor aan het samenscholingsverbod, dat de strijd moet aanbinden tegen het coronavirus. Ondanks het verboden is, om zich voor de winkels op te houden met alcohol houdende dranken, verkeren mensen soms in kennelijke staat van dronkenschap en zijn tot last van anderen. Naast het intrekken van de vergunningen voor de verkoop van gedistilleerd in fabrieksverpakking, is ook beslag gelegd op de uitgestalde dranken. Deze zijn in dozen verpakt en verzegeld achtergelaten in de opslagmagazijnen van de winkeliers.

Jurel heeft afspraken met de politie om extra surveillances uit te voeren. Tegen mensen die zich voor de winkels ophouden zal meteen worden opgetreden. De burgervader adviseert de gemeenschap, om vanwege het gevaar van besmetting liever thuis te blijven…[+]

 

Dc Jurel huldigt echtpaar Cramer – Kotzebue voor goudenhuwelijksjubileum

IMG_9313-001 (002)

Eduard (72)  en Antoinette (69) Cramer – Kotzebue van Zanderij wooncentrum, vierden woensdag hun vijftig jarig huwelijksjubileum. Bij dit heugelijk feit bracht de districtscommissaris van Para, Armand Jurel, een bezoek aan het echtpaar om hen namens de president van de republiek Suriname te feliciteren en hen een enveloppe en bloemstuk te overhandigen.

Het echtpaar heeft jarenlange liefde en trouw met elkaar gedeeld met als basis; geduld, vertrouwen en volharding. Uit dit huwelijk zijn een zoon en een dochter geboren die bij elkaar opgeteld drie kleinkinderen kregen.

Eduard is gepensioneerde van de Billiton Maatschappij Suriname en Antoinette van de Luchtvaartdienst. Als christelijke gelovigen hebben zij altijd buiten de gewone werkkring, bijzondere maatschappelijke prestaties geleverd, die niet het eigen belang, maar ook het algemeen belang dienen.  Het echtpaar heeft een zware aanrijding en een bedrijfsongeval overleefd. Dit gelovig echtpaar geeft als boodschap mee, dat jeugdigen vooral aan hun toekomst moeten denken, de juiste keuzes moeten maken en geen haast moeten hebben met het leven…[+]

1X24 uur stroomvoorziening in het vooruitzicht voor Galibi

galibi

In verband met de uitvoering van het project ‘Hernieuwbare zonne-energie voor leefgemeenschappen in het Binnenland’, heeft een delegatie onder leiding van de directeur van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH), Dave Abeleven, een tweede veldbezoek gebracht aan Galibi. Het bezoek is afgelegd om de locaties te bespreken voor de opzet van de solarplant en de plaatsing van de windmast.  Galibi, bestaande uit de 2 dorpen, Langa Mang Kondre en Christiaan Kondre, zal 1×24 uur van stroom voorzien worden, welke door middel van zonnepanelen opgewekt zal worden. Het bezoek vond plaats op 4 maart 2020.

De delegatie bestond uit medewerkers van het ministerie van NH, vertegenwoordigers van het bedrijf, Power China en een afgevaardigde van N.V. AMPS Power Solutions, de lokale partner van Power China. Tijdens dit bezoek is er een vergadering belegd met de kapiteins van beide leefgemeenschappen. Er is onder andere gesproken over de diverse uitdagingen op het gebied van water en energie alsook het windproject en de landovereenkomst.

De implementatie van het windproject geschiedt in samenwerking met de Inter-American Development Bank (IDB). Het eerste component van dit project omvat de oplevering van een windmap. Het vervaardigen van de windmap zal op basis van de verzamelde data van de vijf op te zetten windmasten en de sodar plaatsvinden. Er zal eerst een landovereenkomst getekend moeten worden tussen de overheid en het traditioneel gezag voor de opzet van de windmast.

Galibi, is één van de vijf gelokaliseerde plaatsen voor het opzetten van een windmast. De overige windmasten zullen op Commewijne, Saramacca, Coronie en Nickerie geplaatst worden. Het project ‘Hernieuwbare zonne-energie voor leefgemeenschappen in het Binnenland’, wordt in samenwerking met Power China uitgevoerd. De nodige voorbereidingen worden getroffen om de geplande activiteiten gestadig uit te kunnen voeren. Er is al een plan uitgewerkt door Power China met concrete voorstellen om het energievraagstuk zo snel als mogelijk op duurzame wijze op te lossen…[+]

DA’91 controleert gegevens bij CHS.

DA 91

Woensdag is de laatste dag van ter inzage legging van de stukken die  onder andere door ons, (DA’91) zijn ingediend bij het CHS ter deelname aan de verkiezingen van 25 mei 2020.  “Ik ging er even langs vanochtend om te zien hoe dat allemaal verloopt. Vanwege de Corona moest ik een masker op en handschoenen aan.
Ik koos om de originele stukken te bekijken en daarvan kunnen er geen fotos gemaakt worden.
Bij het bekijken van die op de computer kan dat wel.
Met alle geduld en vriendelijkheid werd Ik bijgestaan om elk stuk dat ik wenste te zien door te nemen.
Morgen en overmorgen wordt er vergaderd over de stukken en Vrijdag wordt dan bekend gemaakt welke partijen mogen meedoen aan de verkiezingen”,aldus Angelic del Castilho voorzitter van DA’91…[+]

Auto beschoten

pistool

PARAMARIBO – Een auto is deze week in het district Wanica beschoten. Vermoed wordt dat iemand met een gasbuks op het voertuig heeft geschoten. Aan het voertuig is een kogelinslag te zien. Bi onderzoek bleek het te gaan om schade aan het linkervoorportier. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. De benadeelde had zijn auto geparkeerd en zag naderhand de schade aan het voertuig. Het is niet bekend wie op de wagen heeft geschoten en wat de reden daartoe is. Bij de politie is melding gemaakt van de kogelinslag aan het voertuig waarna zij naar de plaats ging voor onderzoek. Het onderzoek is nog gaande…[+]

Dronken man beroofd

dron

PARAMARIBO – Een man, die onder invloed van alcohol verkeerde, is in Paramaribo beroofd. Volgens hem hebben drie rovers die gewapend waren met messen, de daad gepleegd. De criminelen vielen hem aan en maakten een tas inhoudende persoonlijke spullen en SRD 500 buit. Na de daad renden twee van hen weg. De derde rover zat op een groene bromfiets waarop hij is weggereden. Het vermoeden bestond dat de verdachten zich bij een hotel schuilhielden, maar zij werden niet aangetroffen. De politie kreeg de melding van de beroving en ging naar de plaats voor onderzoek. Zij trof wel geld, een identiteitskaart en rijbewijs bij het slachtoffer aan. De man bleef echter verklaren dat hij is beroofd. Het onderzoek is nog gaande…[+]

Vrouw blijft in voorarrest

rechten 3a

PARAMARIBO – De rechter heeft maandag het verzoek van advocaat Maureen Nibte afgewezen om Sangeeta G die samen met Vijay J en Sanjanakoemari A verdacht wordt van het plegen van berovingen, voorlopig in vrijheid te stellen. Nibte voerde aan dat Sangeeta G een baby van een jaar heeft die in het ziekenhuis ligt. De baby werd verzorgd door de schoonmoeder van de verdachte, maar de schoonmoeder is zelf ziek. Er zou niemand zijn die het kindje kan gaan bezoeken. Op humanitaire gronden vroeg Nibte aan de magistraat om de vrouw voorlopig in vrijheid te stellen. Vijay J, die juridische bijstand krijgt van raadsman Radjesh Bhoewar, heeft bekend schuldig te zijn. De drie verdachten blijven in voorarrest. Zij zouden de berovingen op Charlesburg hebben gepleegd. Op 11 mei wordt de behandeling van deze zaak voortgezet…[+]/abonnement/

Staatsolie met obligatie van USD 195 miljoen naar internationale kapitaalmarkt

staatsolie

PARAMARIBO – Staatsolie Maatschappij Suriname NV heeft gisteren USD 195 miljoen aan obligaties uitgegeven in Suriname en op Curaçao. Deze obligatie-uitgifte is internationaal genoteerd aan de Dutch Caribbean Securities Exchange (DCSX). De Surinaamsche Bank NV is de arrangeur.

In totaal is met deze internationale obligatie-uitgifte USD 195.067.000 aangetrokken, ruim USD 45 miljoen meer dan het beoogde bedrag van USD 150 miljoen. Voor Staatsolie is dit een teken dat de Surinaamse samenleving, en nu ook internationale beleggers, vertrouwen hebben in het bedrijf. Van de huidige obligatiehouders heeft ongeveer 85 procent wederom geïnvesteerd in deze obligatie-uitgifte.

De notering van de obligatie 2020-2025/2027 aan de DCSX is voor Staatsolie de eerste beursgang ooit en de eerste stap op de internationale kapitaalmarkt. De internationale beursnotering biedt de beleggers (in Suriname en op Curaçao) een beter verhandelbare obligatie dan tevoren. Ook krijgt Staatsolie toegang tot internationale beleggers op Curaçao, die geïnteresseerd zijn in goed renderende regionale beleggingen. Met de derde obligatie-uitgifte is er financiering aangetrokken met als doel de vernieuwing van de Staatsolieobligatie 2015-2020 en de uitvoering van projecten die deel uitmaken van het investeringsprogramma 2020-2027, inclusief de investering in de Pikin Saramacca goudmijn van Iamgold Rosebel Gold Mines.

“De verwachting is dat na de recente olievondst in Blok 58, Maka Central-1, er meerdere ontdekkingen zullen volgen. Staatsolie zal kapitaal nodig hebben, wil het bedrijf zijn contractueel vastgestelde belang nemen in de vondsten indien die tot ontwikkeling en in productie worden gebracht. Staatsolie bevindt zich in een kansrijke positie en zal toegang tot internationaal kapitaal moeten hebben om toekomstige investeringen in de offshore-olieproductie te plegen. Hiertoe zullen verschillende financieringsopties verder worden onderzocht, waaronder een aandelenemissie en internationale obligaties genoteerd in bijvoorbeeld Londen of New York. De internationale obligatie voor USD 195 miljoen genoteerd aan DCSX is een van de manieren om Staatsolie te introduceren op de internationale kapitaalmarkt”, meldt het bedrijf in een persbericht.

Voor de Staatsolieobligatie 2020-2025/2027 zijn er coupures uitgegeven van USD 100 en USD 30 duizend. De looptijden zijn 5,5 jaar tegen 7 procent rente of 7 jaar tegen 7,5 procent rente per jaar. De rente-uitkering is twee keer per jaar, in maart en september. De eerste rentebetaling is op 23 september 2020…[+]

Politie neemt spullen straatvensters in beslag

opening politie

PARAMARIBO – De politie heeft gistermorgen spullen van een aantal straatventers in beslag genomen.

De goederen zijn overgebracht naar het politiebureau en zullen mogelijk worden gedoneerd. De politie ging gisteren tijdens haar surveillance naar de Saramaccastraat waar enkele straatventers bezig waren met de verkoop van groenten. Bij het zien van de wetsdienaren renden zij weg met achterlating van hun producten. De politie wachtte nog even om na te gaan van wie de spullen waren, maar er kwam niemand opdagen. Daarom was zij genoodzaakt  de spullen in beslag te nemen. Het is verboden in deze tijd met de aanwezigheid van het coronavirus, spullen in het centrum zoals de Saramacca-, Jodenbree- en Dr Sophie Redmondstraat te verkopen. De venters stonden bovendien te dicht op elkaar bij de verkoop waarbij de vastgestelde afstand om van elkaar verwijderd te zijn, niet in acht was genomen. De politie zal de komende dagen door blijven gaan met surveillance in de binnenstad om te voorkomen dat personen te dicht bij elkaar staan en mogelijk besmet raken door het coronavirus. Dit is bedoeld voor de eigen veiligheid van de mensen. De politie vraagt eenieder rekening te houden met deze situatie en gehoor te geven aan de oproep, zodat geen verdere verspreiding van het coronavirus plaatsvindt. Ook mensen die zich op hoeken van straten ophouden, zullen worden aangesproken en verwijderd. WJ/RT…[+]