binnenland

Salesman beroofd van SRD 10 duizend

SRD 35000 boete voor

PARAMARIBO – Een salesman is maandag in Paramaribo beroofd van SRD 10 duizend. Hij heeft van de beroving melding gemaakt bij de politie die naar de plaats ging voor onderzoek. Een man die gewapend was met een mes, viel het slachtoffer aan en maakte vervolgens de tas met SRD 10 duizend buit. Het slachtoffer liep geen letsel op. Hij vertelde de politie dat hij klaar was met zijn werk bij een handelszaak en in zijn voertuig stapte om de plaats te verlaten. Maar hij werd overvallen door de rover die de tas wegrukte. De crimineel rende weg en is nog steeds voortvluchtig. De politie nam de aangifte op en is nog bezig de verdachte op te sporen…[+]

Wachter in auto gesleurd en meegenomen

politie

PARAMARIBO –Een wachter is maandagochtend tegen zijn wil in het district Wanica meegenomen. Hij hield de wacht bij een man die van de wederrechtelijke vrijheidsberoving bij de politie melding heeft gemaakt.

De man vertelde de politie dat hij de wachter drie weken terug in dienst heeft genomen. De wachter schijnt een Haïtiaan te zijn die vermoedelijk pas vier weken in Suriname is. De aangever werd gisterochtend rond 02.20 uur wakker toen hij enkele stemmen hoorde op het voorerf van zijn woning. Hij nam via het raam een kijkje en zag dat twee mannen met geweld de bewaker meenamen. De wachter werd gesleurd in een auto die vervolgens met hoge snelheid is weggereden. De aangever kon de signalementen van de verdachten niet waarnemen. Het ging om een witte auto waarin de wachter tegen zijn wil is weggebracht. Het kenteken is onbekend. De politie is nog bezig met het onderzoek van dit geval…[+]

Biza houdt vierde dc-overleg over verkiezingen

verkiezing

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) heeft voor de vierde keer een overleg gehouden met districtscommissarissen (dc’s) en hun staf, over de voorbereidingen van de verkiezingen. Dit overleg vond plaats op vrijdag 12 juli 2019. De werkgroepen Legger, Binnenland,  Straatnaamborden en Huizennummering en Kiezerslijsten van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) hebben in een presentaties aangegeven hoe ver zij zijn met de werkzaamheden. Ook de werkgroep Veiligheid van het Korps Politie Suriname (KPS) heeft een uiteenzetting gegeven over hun werkzaamheden in aanloop naar de verkiezingen.

De directeur van Biza, Putridewi Amatsoemarto, opende de bijeenkomst en drukte de dc’s en hun functionarissen op het hart om de CBB website via hun Burger Informatie Centra te delen. “De CBB website is van belang om maximale participatie van kiesgerechtigden te hebben”, aldus de directeur.

De afdeling Informatie Technologie heeft gedemonstreerd hoe kiesgerechtigden hun gegevens kunnen controleren op de website van het CBB. Daarvoor is een applicatie ontwikkeld. Indien er incorrecte informatie wordt geconstateerd, kan de burger zich begeven naar het Bureau voor Burgerzaken (BvB) waar zij staat ingeschreven en dit laten aanpassen. Zijn de gegevens correct, dan kunnen kiesgerechtigden die de Kiezersregister via de website raadplegen, binnenkort aanvinken dat alles in orde is”, zegt Vishaal Oedit. Michael Kromodimedjo, coördinator van de werkgroep Kiezerslijsten, zegt dat de Voorlopige Ter Inzage Legging van de kiezerslijsten in augustus begint. Kiesgerechtigden kunnen behalve op de website, dan ook op verschillende locaties hun gegevens controleren. De locaties worden nader bekendgemaakt.

De voorzitter van de verkiezingscommissie van het KPS, August van Gobbel, heeft de overige leden van die commissie voorgesteld aan de dc’s. De overige leden zijn de ondervoorzitter Raoul Hellings, de secretaris Maureen Palmtak, penningmeester Stanley Somopawiro en de leden Rishi Akal, Kries Bimla en Orpheu Valpoort…[+]

Drugsverkoper veroordeeld

rechten 3c

PARAMARIBO – Rechter Maureen Dayala heeft Mohamedabbas M gisteren veroordeeld voor overtreding van de Wet Verdovende Middelen. Zij legde hem twaalf maanden celstraf op waarvan vier voorwaardelijk onder aftrek van de tijd in voorarrest met een proeftijd van drie jaar. Ook legde zij hem een boete op van SRD 1000, te vervangen door twee maanden hechtenis.

De in beslag genomen drugs zijn onttrokken aan het verkeer. Dayala zei geen reden te hebben om af te wijken van de ‘sympathieke’ strafeis van officier van justitie Shanta Mahadew. Op 5 april dit jaar is een hoeveelheid cocaïne, marihuana en xtc-pillen bij Mohamedabbas M aangetroffen. De politie pleegde invallen op verschillende drugslocaties en hield Mohamedabbas M aan. Toen de man de politie zag, maakte hij aanstalten om in zijn wagen te stappen en weg te rijden. Hij maakte een zenuwachtige indruk. Bij onderzoek in de auto zijn drugs gevonden. Mahadew zegt dat Mohamedabbas M bekend heeft schuldig te zijn aan de verkoop van drugs. Zij zegt dat SRD 111,50 dat bij hem is aangetroffen drugsopbrengst betreft. Advocaat Harold Belfor zegt dat de man heeft toegegeven dat de drugs van hem waren en dat die bestemd waren voor eigen gebruik. In zijn laatste woord betuigde Mohamedabbas M spijt…[+]

Politieman lost schot

pistool

PARAMARIBO – Een politieman heeft vrijdag in Paramaribo een schot gelost. Het ging om een vechtpartij die tussen enkele personen gaande was. Om de vechtende personen uit elkaar te halen, loste de wetsdienaar een schot in een veilige richting. Toen de groep het schot hoorde, rende eenieder weg. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. Het is niet bekend waarom de mensen met elkaar in gevecht waren geraakt. Bij de ressortpolitie is melding gemaakt van de vechtpartij en het geloste schot. Zij ging naar de plaats voor onderzoek…[+]

Krijgsraad verdisconteert straf wegens lange duur zaak

clerks

PARAMARIBO – Militair Guillermo T zei vrijdag na zijn veroordeling aan de krijgsraad dat hij zich niet schuldig heeft gemaakt aan de tenlastelegging. De krijgsraad heeft hem veroordeeld tot een jaar celstraf voor het plegen van seksuele handelingen met een meisje.

Anand Charan, president van de krijgsraad, merkte op dat deze zaak vier jaar ter terechtzitting heeft geduurd. Hij verdisconteerde de opgelegde straf wegens de lange duur van de zaak. Hij nam als bewijs onder meer mee de verklaring van het meisje en de geneeskundige verklaring. Guillermo T ontkent schuldig te zijn. Charan zegt dat het slachtoffer een vrij gedetailleerde verklaring heeft afgelegd. Hij haalde aan dat bij zedenzaken het bijna altijd gaat om de verklaring van de verdachte tegenover die van het slachtoffer. Guillermo T was eerder door het Hof van Justitie in vrijheid gesteld. Hij verscheen gisteren in de rechtszaal en blijft met de opgelegde straf op vrije voeten. “Ik ben niet schuldig.” De militair vond dat de krijgsraad hem moest vrijspreken toen Charan hem voorhield dat hij binnen veertien dagen hoger beroep kan aantekenen indien hij het niet eens is met het vonnis…[+]

Jongeman beroofd van telefoon

telefoon

PARAMARIBO – Een 20-jarige jongeman is zaterdag in Paramaribo beroofd van zijn mobiele telefoon. Hij liep over de Van ‘t Hogerhuysstraat in de richting van de Saramacca doorsteekbrug. Bij de voet van de brug werd hij benaderd door een rover die gewapend was met een mes. De crimineel bedreigde hem met dat mes en rukte zijn telefoon uit zijn handen weg. Daarna rende hij onder de brug om zich vermoedelijk schuil te houden. Het slachtoffer schakelde de politie in die een onderzoek instelde in de omgeving. De rover is echter niet aangetroffen. De jongeman liep geen letsel op. De politie is nog bezig de rover op te sporen…[+]

Samenwerking binnen landbouwsector noodzakelijk vanwege strengere EU-exportvoorwaarden

lvv

PARAMARIBO-Op uitnodiging van de Vereniging Exporteurs Agrarische Producten Suriname (VEAPS) zijn belanghebbenden binnen de landbouwsector bijeengekomen in het Lallarookh gebouw, voor deelname aan een paneldiscussie met betrekking tot de nieuwe exportregelgeving op groente en fruit, welke geëxporteerd worden naar de Europese Unie (EU). Deze bijeenkomst vond donderdag plaats. De EU heeft haar regelgeving aangescherpt en stelt landen nu in de gelegenheid te werken aan de nieuwe exportvoorwaarden voor landbouwgewassen. Exporteurs die niet voldoen aan de nieuwe exportvoorwaarden van de EU lopen het risico dat hun landbouwproducten bij aankomst op de havens vernietigd zullen worden.

Swami Girdhari heeft namens de VEAPS een presentatie gehouden over de nieuwe regelgeving van de EU en voorstellen aangedragen over de te ondernemen stappen. De centrale vraag is ‘hoe verder?’. Per 1 september 2019 gaat de eerste fase in, waarbij is vastgesteld dat exporteurs moeten beschikken over de fytosanitaire certificering voor verscheidene groenten en fruit. De tweede fase gaat per 14 december 2019 in wat inhoudt dat alle groente en fruit moeten worden voorzien van een fytosanitaire certificering, waarbij het verplicht is dat de verklaring/omschrijving volledig moet zijn. Verder zullen planten met een hoog risico verboden worden voor import naar de EU. Volgens EUROPHYT staat Suriname aan top op de lijst van intercepties, wat niet goed is voor de welvaart c.q. export van Suriname.

De export van het gewas sopropo vanuit Suriname dreigt in gevaar te komen. Uit een onderzoek van EUROPHYT blijkt dat het insect ‘Thrips Palmi’ in sopropo is ontdekt en zo op de lijst van ‘hoge risico planten’ is geplaatst. Dat vereist dus vanuit de zijde van Suriname dat zij de nodige maatregelen vóór 14 december 2019 moet treffen, wilt ons land dit gewas nog exporten. Exportstop betekent een afname van de inkomsten c.q. deviezen en werkgelegenheid. Hetzelfde kan dus ook andere landbouwproducten overkomen. De instelling van een National Plant Protection Organization (NPPO), die dan samen met het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) deze kwesties zo snel als mogelijk vervat in een urgentieplan agro export en acties daaraan gekoppeld, is van eminent belang…[+]

Minister Dikan samen met granmans naar Ghana

dikan

PARAMARIBO/GHANA- Minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling is samen met Albert Aboikoni (granman Saamaka), Lesley Valentijn (granman Matawai) en John Lesina (hoofdkapitein Ndjuka) afgereisd naar Ghana. Lesina is afgevaardigd door de Ndjuka granman Bono Velantie, die wegens gezondheidsreden heeft afgezegd. Minister Dikan zal ondermeer gesprekken voeren over samenwerkingsvormen die kunnen leiden tot verbetering van onderwijs en mijnbouw in Suriname.

De delegatie heeft met deze missie invulling gegeven aan een uitnodiging van koning Otumfuo Osei Tutu II van het Ashanti-koninkrijk in Ghana. De koning had bij zijn bezoek vorig jaar aan Suriname het Traditioneel Gezag van de Afro-Surinamers in het binnenland uitgenodigd, om erbij te zijn wanneer hij dit jaar het feit herdenkt dat hij twintig jaar op de troon zit. De delegatie is op woensdag 10 juli 2019 vertrokken en wordt over tien dagen in Suriname terugverwacht. Alleen de stammen met een beëdigde en geïnstalleerde granman zijn opgenomen in de delegatie. De delegatie bestaat uit vijfentwintig personen, onder wie: stafleden van het ministerie, directeur Wensley Misiedjan van het Directoraat Duurzame Ontwikkeling Afro-Surinamers Binnenland, districtscommissaris Kenya Pansa, en dignitarissen die horen bij het gezelschap van de stamleiders…[+]

 

‘Alkaline’ gearresteerd

handboeien

PARAMARIBO – Leden van het Regio Bijstandsteam (RBT) Paramaribo hebben Romario M alias Alkaline woensdag in de kraag gevat voor het plegen van diverse berovingen en een mishandeling. Zij wisten hem na goed speurwerk in beeld te brengen en aan te houden. De verdachte bevond zich in een auto aan de Ephraimszegenweg, waar hij is klemgereden. Op hem is niets aangetroffen. De leden van RBT-Paramaribo droegen Alkaline over aan de recherche. Het vermoeden bestaat dat hij meerdere straatberovingen heeft gepleegd. Hij rukte tassen van personen weg en maakte zich daarmee uit de voeten. Hij sloeg zijn vriendin ook. De verdachte bekent de mishandeling, maar ontkent de berovingen. De politie heeft hem intussen na afstemming met het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld…[+]