binnenland

Man op straat aangevallen en beroofd

SRD 35000 boete voor

PARAMARIBO – Een man is aan de Hofstraat aangevallen en beroofd. Van hem werd een portemonnee inhoudende SRD 6000 buitgemaakt. Uit zijn verklaring blijkt dat hij liep over de Hofstraat gaande in de richting van de Dr Sophie Redmondstraat. Toen hij ter hoogte van een pand aankwam, werd hij aangevallen en beroofd. Drie ongewapende rovers pleegden de daad. Twee van hen hielden hem van achteren vast terwijl de derde man de portemonnee van het slachtoffer buit maakte. Na de daad renden zij met de portemonnee weg in de richting van de Dr Sophie Redmondstraat. Het slachtoffer liep geen letsel op. Het onderzoek naar de rovers is nog gaande…[+]

Duo in woning beroofd

dief

PARAMARIBO – Twee mannen zijn in een woning in het district Wanica overvallen. Zij bevonden zich in het pand toen twee rovers de kans zagen binnen te dringen. Zij waren gemaskerd en gewapend met vuistvuurwapens en messen. Zij maakten een televisietoestel, een tablet en een mobiele telefoon buit. De krant verneemt dat de rovers het pand binnendrongen door een raam te forceren. Nadat zij de spullen hadden buitgemaakt, verlieten zij de plaats in een auto waarvan het kenteken en het merk onbekend zijn. De twee slachtoffers liepen geen letsel op. Van de beroving werd melding gemaakt bij de politie die naar de plaats ging voor onderzoek…[+]

Beginnende brand geblust

grasbranden gestegen

PARAMARIBO – Een beginnende brand in een woning in Paramaribo werd in het weekend geblust. Het huis is van hout opgetrokken van ongeveer zes bij zeven meter. Enkele planken van de keuken liepen schroeischade op. Het vuur zou vermoedelijk zijn ontstaan door een lekkage van de gascilinder die binnen was geplaatst. De brand werd tijdig ontdekt en geblust waardoor erger voorkomen is. Bij de politie werd melding gemaakt van de beginnende brand, waarna zij ter plekke ging. Ook kwam de melding bij de brandweer binnen…[+]

Man verdacht van beroving

rechten 3c

PARAMARIBO – Mugabe F verscheen v voor de rechter. De officier van justitie droeg de zaak voor dat de man verdacht wordt van een beroving in Sipaliwini op 25 december 2017. Daarbij werden SRD 10.000 en een onbekend aantal belkaarten weggenomen. De man was gewapend met een jachtgeweer. Op 22 maart zullen een agent en de benadeelde worden gehoord. Mugabe F werd in september aangehouden. Politiemannen hielden hem aan in het Langatabiki-gebied. Zij sommeerden de man toen meerdere malen om zich over te geven, maar die gaf daar geen gehoor aan. Zij losten eerst waarschuwingschoten en waren op een gegeven moment genoodzaakt gericht te schieten op hem, waardoor hij werd geraakt in het rechter dijbeen. De verdachte moest worden vervoerd voor medische behandeling. Hij zou een ondernemer hebben beroofd…[+]

“De politie verrijkt geen enkel sleepbedrijf”

Politieman aangehouden

PARAMARIBO – “De politie verrijkt geen enkel sleepbedrijf”, zegt hoofdinspecteur Lloyd Tolud, regiocommandant Paramaribo. Hij geeft aan dat de politie voortaan eenieder die fout parkeert zal bekeuren. Bovendien worden de fout geparkeerde auto’s ook weggesleept.

De ondernemer N vertelt aan de krant dat hij op 10 januari zijn wagen parkeerde in de omgeving van de Noorderkerkstraat. Zijn wagen werd weggesleept. Hij ging naar de politie en kreeg een strookje bij welke sleepbedrijf hij moest zijn voor zijn voertuig. Hij moest zoeken naar het sleepbedrijf en betaalde voor de sleepkosten. Volgens hem bekeurde de politie hem niet voor fout parkeren. Bij hem ontstaat de indruk dat de politie voor een sleepbedrijf werkt. Hij vindt dat de politie sleepbedrijven bevoordeeld door het laten wegslepen van auto’s. Het viel hem op dat hij geen boete opgelegd kreeg voor foutparkeren, maar meteen een strookje met de naam van een sleepbedrijf in handen kreeg. Naar zijn mening lijkt het op een nieuwe werkwijze van de politie te gaan.

Volgens hem gaat geen geld in de staatskas maar bij het sleepbedrijf. Hoofdinspecteur Tolud legt uit dat de politie de bevoegdheid heeft om bij het laten wegslepen van voertuigen een overtreder niet te beboeten. Het hangt van de individuele politieman af dat die een overtreder niet beboet gelet op de lezing die de overtreder aanhaalt waarom hij/zij de wagen fout parkeerde. De politieman volstaat dan met een waarschuwing. Tolud heeft echter besloten dat voortaan alle foutparkeerders beboet zullen worden naast het wegslepen van de wagen. Hij vindt dat het niet klopt dat een sleepbedrijf bevoordeeld of verrijkt wordt met deze maatregel.  Hij geeft aan dat voertuigen van foutparkeerders in het stadscentrum worden weggesleept zodat voetgangers vrijelijk op de voetpaden kunnen lopen. De voetpaden worden bezet gehouden door de autobestuurders…[+]

Man beroofd en gekneveld

geld en jachtgeweer

PARAMARIBO – Een man is in het district Brokopondo beroofd en gekneveld. Drie rovers pleegden vorige week woensdag rond 23.40 uur de daad. Een van hen was gewapend met een jachtgeweer met ingekorte loop. Zij vielen het slachtoffer aan en bedreigden hem. Ook knevelden zij de man die geen letsel opliep. Het slachtoffer wist zich te bevrijden waarna hij de politie alarmeerde. Het is niet bekend wat er allemaal bij de beroving is buitgemaakt. Nadat bij de politie melding werd gemaakt van de beroving, begon ze met het onderzoek. De rovers zijn nog voortvluchtig. Hoe zij naar de plaats delict gingen, is onbekend…[+]

Dief gevonnist

clerks

PARAMARIBO – Chak A is vorige week gevonnist tot achttien maanden celstraf waarvan twee voorwaardelijk onder aftrek van de tijd in voorarrest met een proeftijd van drie jaar conform de eis van het Openbaar Ministerie. Hij pleegde diefstal in een woning. Via een open venster drong hij het pand binnen en nam sieraden en geld weg. Bij de aanhouding van Chak A werden muntjes en loonstroken gevonden. De rechter zegt dat de politie niet onderzocht heeft van wie de loonstroken zijn. Chak A beweert dat hij geen baan heeft; hij doet klusjes. Hij ontkent schuldig te zijn aan de diefstal. De magistraat kwam echter wel tot dat bewijs. Dit putte zij uit de verklaring van de verdachte die aangaf dat hij in het dorp waar de benadeelde woont, wandelde. De dag waarop de diefstal in de woning van de benadeelde plaatsvond, zag een buurtbewoner Chak A dicht bij het pand. Hij is reeds zeven keer in aanraking gekomen met de politie. Dit is zijn derde vonnis…[+]

Rover schiet op auto

pistool

PARAMARIBO -Een rover loste in het district Marowijne schoten op een autobestuurder. Het gelukte hem echter niet om de man te beroven. Het slachtoffer maakte van de poging tot beroving melding bij de politie. Hij vertelde de politie dat hij over de Oost-Westverbinding reed. Voor de voet van de Ricanaubrug zag hij een man die vermoedelijk gewapend was met een jachtgeweer. De man loste schoten op de auto van de aangever. Het slachtoffer liep geen letsel op. Na de mislukte roof stapte de rover in een zilverkleurige wagen die in de richting van Albina is gereden. De politie ging na de melding naar de plaats voor onderzoek. Zij trof drie hulzen bij de brug aan. Het onderzoek is nog gaande…[+]

Inbraak in woning mislukt

politie

PARAMARIBO – Het gelukte drie criminelen niet om een inbraak in een woning in Paramaribo te plegen. Zij gingen bij het pand en forceerden het dievenijzer en het raam. De eigenaar van het pand kwam echter thuis aan waardoor het de inbrekers niet gelukte om het pand binnen te dringen. Zij renden toen weg en werden ietwat verder opgehaald door een zwarte wagen waarvan het kenteken onbekend is. De politie werd over de poging tot inbraak gealarmeerd waarna zij naar de plaats ging voor onderzoek. Zij stelde een onderzoek in maar trof de inbrekers niet aan. Het onderzoek is nog gaande…[+]

Politieman ontwapend na bedreiging collega

Politieman aangehouden

NICKERIE – Politieagenten zijn de afgelopen tijd vaker negatief in het nieuws gekomen vanwege het rijden van een scheve schaats. In het gewest Nickerie hebben zich de afgelopen week drie gevallen voorgedaan waarbij politieagenten betrokken waren. In het eerste geval is een wetsdienaar die op een motorfiets reed, beland in een trens.

Hij werd opgenomen in het ziekenhuis omdat hij na het ongeval niet aanspreekbaar was. De agent in kwestie was in overtreding, omdat hij zonder rijbewijs de motorfiets bestuurde. Volgens de commandant regio West, Retitia Forster, is er proces-verbaal opgemaakt en zal de zaak conform de rechtsregels worden afgehandeld. De tweede zaak betreft een politieman die een collega van hem zou hebben bedreigd nadat die hem in zijn woning had betrapt met zijn wederhelft. Tegen de politieman die zijn collega heeft bedreigd is aangifte gedaan en hij is ontwapend. Conform afspraken die er zijn in het korps is deze zaak overgedragen aan de afdeling Onderzoek Personele Zaken (OPZ) voor verder onderzoek. OPZ zal in overleg met de procureur-generaal een beslissing nemen…[+]