binnenland

Hof van Justitie beëdigt drie nieuwe vrouwelijke kandidaat-notarissen

hof

Drie vrouwen, Anneke Chin A Lin, Naomi Stekkel en  Glenda Heikerk zijn door het Hof van Justitie beëdigd tot kandidaat-notarissen. Dit gebeurde op woensdag 14 november 2018, tijdens een openbare zitting. Waarnemend Hof-president Iwan Rasoelbaks liet weten dat alle drie kandidaat-notarissen na hun notariële opleiding in Nederland en daarna hun twee jarige stageperiode in Suriname afgerond te hebben, konden worden beëdigd.

De pas beëdigden bezitten nu waarnemingsbevoegdheid om de werkzaamheden uit te kunnen oefenen bij belet of ontstentenis van een notaris. Rasoelbaks gaf aan dat er behoefte is aan meer kandidaat-notarissen in de praktijk van het notariaat. Hij wees het drietal op de vaardigheden, kennis en houding die een kandidaat-notaris moet bezitten om het werk naar behoren te kunnen doen. Hij sprak over tuchtrechtelijke maatregelen die getroffen kunnen worden wanneer er niet nauwgezetheid en goede manieren van doen en laten binnen het beroep voorop gesteld worden.

Kernwaarden als eerlijkheid en onzijdigheid moeten volgens de Hof-president een verplichting zijn. Goede communicatieve vaardigheden zijn van onschatbare waarde ter voorkoming van ellende voor het notariaat en in het bijzonder de cliënt. Ook transparantie ziet hij als een van de basisvoorwaarden voor eerlijke en onzijdige processen binnen het beroep. “Het Hof vertrouwt erop dat u de vele en met accuratesse te vervullen werkzaamheden, op een waardige wijze en naar beste weten en kunnen zal vervullen. Ofschoon u voldoet aan alle eisen om beëdigd te worden tot kandidaat-notarissen, is het niet te veel gevraagd om zich te blijven bekwamen ter upgrading van de deskundigheid en competenties”, zei Rasoelbaks...[+]

Jongeman zonder rijbewijs veroorzaakt aanrijdingen

Politieman aangehouden

PARAMARIBO – Een jongeman, die niet in het bezit is van een rijbewijs, heeft in het district Wanica twee aanrijdingen veroorzaakt. Hij reed daarbij drie wagens aan, maar niemand raakte gewond. Hij ging naar de woning van zijn tante waar hij haar wagen zonder toestemming nam. Hij reed daarin over de Mohammed Rashied Pierkhanweg en ging in de inrit van een winkel. Daarbij reed hij twee wagens aan die materiële schade overhielden. Na de aanrijding reed hij door zonder dat hij zijn identiteit achterliet. Hij reed terug naar de woning van zijn tante. Onderweg reed hij toen een andere wagen aan waarbij hij weer doorreed. De benadeelden namen het kenteken van de auto op en gaven die door aan de politie. De wetsdienaren wisten de eigenaresse van de auto te achterhalen. Zij vertelde dat vermoedelijk haar neefje de auto had gereden. De politie wist het neefje aan te houden en in verzekering te stellen omdat hij na de aanrijdingen doorreed zonder zijn personalia achter te laten. De drie aangereden wagens hadden materiële schade…[+]

Jongedame beroofd van telefoon

telefoon

PARAMARIBO – Een 30-jarige vrouw is in Paramaribo beroofd. Van haar zijn een mobiele telefoon en SRD 500 buitgemaakt. De vrouw stond te praten met haar vriend die in een voertuig zat. Beiden werden toen overvallen door twee rovers. De derde rover rukte de mobiele telefoon die aan de oplader was, weg uit de auto. De jongedame en haar vriend liepen geen letsel op. Volgens hen waren de criminelen ongewapend. De beroving vond plaats aan de Van ’t Hogerhuysstraat. Na de daad renden de rovers in de richting van de rotonde. Bij de politie werd melding gemaakt van de beroving waarna die ter plekke ging voor onderzoek. De rovers worden nog opgespoord…[+]

Bejaarde vrouw overvallen

dief 5

PARAMARIBO – Een 71-jarige vrouw is in Paramaribo overvallen. Van haar werd een tas inhoudende een mobiele telefoon, SRD 500 en persoonlijke spullen buitgemaakt. De krant verneemt dat het slachtoffer bezig was haar poort open te maken, toen de rover naar haar toekwam. Hij rukte haar tas weg en rende vervolgens naar een gereedstaande rode wagen die bestuurd werd door een ander. Daarin reed hij samen met zijn kompaan weg in de richting van de Sterappelstraat. Het kentekennummer van de auto is niet bekend. De bejaarde liep geen letsel op. De rover was ongewapend en ongemaskerd. De politie kreeg de melding van de beroving binnen en ging ter plekke voor onderzoek. De criminelen zijn nog voortvluchtig…[+]

Het doorgeven van verhuizingen belangrijk voor goede bevolkingsadministratie

combe

PARAMARIBO-

Veel burgers zijn zich niet bewust van het belang van het duidelijk aangeven van verandering van de werkelijke woonplaats of de verhuizing. Het doorgeven van een verhuizing komt hoofdzakelijk de burger ten goede, vooral bij het aanvragen van de verschillende aktes die worden verstrekt door het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB).

Nicole Dongo, waarnemend hoofd Bureau voor Burgerzaken (BvB) Combé, legt uit waarom het erg belangrijk is om het juiste adres door te geven: “Je hebt je adres nodig voor de nutsvoorzieningen. Bij de verkiezingen moet je de oproepingskaarten thuis ontvangen en heb jij je juiste adres niet doorgegeven, dan krijg je geen oproepingskaart. Het juiste adres heb je ook nodig voor bijvoorbeeld het Staatsziekenfonds (SZF) en voor de school waar jij je moet inschrijven. Als ambtenaar van de burgerlijke stand geef ik u als burger mee om uw werkelijke woonadres door te geven. Dit komt u allen ten goede”, aldus Dongo.

Bij het CBB kan eenieder terecht voor diverse diensten. Eén der diensten is de aangifte en verwerking van verhuizingen van de burgers. In ieder district dient er een bevolkingsregister te worden gehouden. Eenzelfde persoon mag niet gelijktijdig in het register van meer dan één district ingeschreven staan. Elke verandering van woonplaats of verhuizing binnen Suriname dient door het hoofd van het gezin aangegeven te worden. Meerderjarigen kunnen indien nodig, zelf de veranderingen doorgeven. Gaat het om minderjarige kinderen, dan dient de aangifte van verhuizing gedaan te worden door het hoofd van het gezin of degenen die wettelijk het gezag uitoefenen. Deze handeling is kosteloos…[+]

Tien maanden celstraf geëist tegen duo

rechten 3c

PARAMARIBO – Tegen Carlino W en Onno R werd gisteren tien maanden celstraf geëist voor overtreding van de Wet Verdovende Middelen. De officier van justitie eiste ook een boete van SRD 1.500 te vervangen door een maand hechtenis. Zij vroeg om gevangenneming van Carlino W die momenteel op vrije voeten is. Onno R zit nog in voorarrest.

Carlino W vertelde dat hij op 24 mei een rit naar Albina reed voor zijn kompaan Onno R. Volgens hem zette Onno R de drugs in de motorkap van de auto. Onno R beweert echter het tegendeel. In een auto waarin Onno R en Carlino W zaten, werd 320 gram cocaïne gevonden. Politiemannen bij de politiecontrolepost Stolkertsvijver stopten de wagen die door Carlino W bestuurd werd. Het paspoort van Onno R was niet bestempeld waardoor hij in de politiewacht moest zitten. De politie stelde toen een onderzoek in het voertuig in. Omdat niet lang geleden in de motorkap van een ander voertuig drugs werden aangetroffen, werd dit keer op dezelfde plek een onderzoek ingesteld. Wederom werd in de motorkap een zakje met drugs aangetroffen. Een kwartier nadat de drugs waren onderschept, bood Onno R de politie geld aan. Hij zei dat de politie de drugs mocht houden en hij wilde de plaats verlaten omdat hij haast had. Onno R, die nog in detentie is, verklaart dat de wagen niet van hem is, waardoor hij niets daarin kan zetten. Op 27 november wordt de behandeling van deze zaak voortgezet…[+]

Internationale dag tegen Diabetes

wereld diabetesdag

Ieder jaar op 14 november wordt stilgestaan bij mensen die aan diabetes lijden. Diabetes heet ook wel suikerziekte en is vaak de oorzaak van vele hart- en vaatziekten of blindheid. De International Diabetes Foundation heeft voor het thema ‘Gezond Leven en Diabetes’ gekozen, wat betekent dat dit jaar in het teken staat van het voorkomen van diabetes door voorlichting te geven. De dag wordt vanaf 1991 belicht, en vanaf 2007 is de dag door de Verenigde Naties als officiële dag gekenmerkt.

Diabetes mellitus is een aandoening die wordt gekenmerkt door herhaaldelijk verhoogde bloedglucosewaarden (hyperglykemie). De aanduiding suikerziekte, of kortweg suiker, wordt ook gebruikt. Het is echter niet zo dat diabetes zou kunnen ontstaan door te veel suiker te eten, of dat men geen suiker zou mogen eten als men diabetes heeft. Hoe hoog de bloedglucosewaarden precies moeten zijn en onder welke omstandigheden die metingen moeten worden gedaan, is internationaal vastgelegd in afspraken, die soms per land verschillen. Continue hyperglykemie veroorzaakt, als ze hoog genoeg is, glucosurie (suikerverlies via de urine) wat in ernstige gevallen zowel een merkbare polyurie (veel urineren) als polydipsie (veel drinken) ten gevolge heeft. Uiteindelijk kan een langdurige hyperglykemie of een te hoge hyperglykemie leiden tot coma als dit niet op tijd herkend en behandeld wordt.

Wereldwijd hadden in 2010 zo’n 180 miljoen mensen diabetes. Diabetes mellitus (DM) type 1 en 2 komen beide in alle leeftijdscategorieën voor, echter type 2 bij het Kaukasische (blanke) ras vooral na het veertigste levensjaar. Bij andere etnische groepen begint de aandoening vaak al op jongere leeftijd. Vooral mensen van Hindostaanse, negroïde, mediterrane of Aziatische afkomst hebben een extra hoge kans om DM type 2 te ontwikkelen. Deze personen dienen vanaf de kinderleeftijd al gescreend te worden. Van de patiënten met DM type 2 heeft zo’n 80 tot 85 procent overgewicht. DM type 2 staat bekend om de familiaire belasting. Bij DM type 1 is dit veel minder het geval. (Bron: Fijne dag)(Foto:werelddiabetesdag.diabetes.be)…[+]

Minister Hoefdraad voert gesprekken met DP World en Customs World

dp

PARAMARIBO-

De minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, heeft tijdens zijn werkbezoek aan de Verenigde Arabische Emiraten eveneens gesprekken gevoerd met DP World en Customs World. Daarbij is onder meer van gedachten gewisseld over het mede gebruikmaken van de opgebouwde expertise van de haven van Dubai in de activiteiten van de Surinaamse haven. Hierbij moet ook worden gedacht aan verbeterde en aan de tijd aangepaste afhandelingssystemen van de douane, waarbij efficiëntie de boventoon zal moeten voeren.

In samenwerking met deze gerenommeerde afhandelings- en douaneautoriteiten, zal door het ministerie nagegaan worden waar er vormen van verbetering kunnen worden doorgevoerd in het thans vigerend douane systeem. De focus van het ministerie is te werken naar de transformatie van het totaal douane gebeuren, van een zwaar verwaarloosde overheidsdienst naar een verzelfstandigde en kosten efficiënte organisatie.

Heel binnenkort zullen vanuit DP World en Customs World de eerste stappen worden gezet om samen met de Surinaamse counterparts een aanvang te maken met de samenwerkingsrelatie. Een der belangrijke voordelen is dat onze dienst gebruik gaat kunnen maken van het uitgebreid netwerk aan kennis en deskundigheid, opgebouwd door de jaren heen door deze organisaties. Een delegatie wordt eind november in Suriname verwacht om verder inhoud aan de relatie te geven…[+]

OM blijft bij diefstal in Argoszaak

rechten 3a

PARAMARIBO – Officier van justitie Shanta Mahadew bleef gisteren erbij dat er sprake is van diefstal in de zaak tegen Farish H, Nesley K, Rinick N, Xaverio S, Safiel S, Ino P, Rinaldo O, Bienvinito N, Gerold L, Roepesh K en Gills B die verdacht worden van diefstal van zakken cement bij Argos. Volgens haar is de hamvraag bij de advocaten of er sprake is van diefstal of verduistering.

Zij vindt dat het diefstal betreft omdat de verdachten niet in dienst waren van Argos maar van een particulier bedrijf. Tegen Farish H is reeds tien maanden onvoorwaardelijke celstraf geëist voor diefstal van zakken cement bij Argos. Zijn kompanen Nesley K, Rinick N, Xaverio S, Safiel S, Ino P, Rinaldo O, Bienvinito N, Gerold L, Roepesh K en Gills B riskeren een celstraf van tien maanden waarvan vijf voorwaardelijk onder aftrek van de tijd in voorarrest met een proeftijd van drie jaar. Mahadew zegt dat de bewaker Farish H gedetailleerd bekende dat hij pick-ups op het terrein toeliet om cement te laden. Rinick N bekende dat hij de bestuurder was van een witte pick-up waarin hij zowel overdag als in de avonduren cement vanuit het terrein van Argos reed. Ino P bekent schuldig te zijn aan diefstal van elf pakken cement. Gills B ontkent schuldig te zijn, terwijl zijn kompanen aangeven dat de man wel meewerkte aan de diefstal. Ook Xaverio S ontkent schuldig te zijn. Zijn kompaan Nesley K verklaart dat hij zwijggeld kreeg. Roepesh K beweert dat hij vanaf januari vorig jaar niet meer als bewaker bij Argos werkte. Gerold L bekende schuldig te zijn. Rinaldo O en Safiel S ontvingen zwijggeld. Bienvinito N ontkent schuldig te zijn. Op 21 januari wordt de behandeling van deze zaak voortgezet…[+]

World Kindness Day

world kindness day

Jaarlijks op 13 november is het Wereld Vriendelijkheidsdag of World Kindness Day. World Kindness Day werd in 1998 bedacht door de World Kindness Movement’. In veel landen wordt deze dag herdacht, zoals in Canada, Japan, Nederland, Australië, Nigeria, de Verenigde Arabische Emiraten, Singapore, Italië en India.

Vriendelijkheid is een van de meest fundamentele en krachtige kwaliteiten die we kunnen bezitten. In het Boeddhisme wordt het metta genoemd, een openen van het hart naar alles wat we tegenkomen. Ieder vriendelijk gevoel bevat het zaadje van metta. Met vriendelijkheid leven is een kernachtig commentaar op de Karaniya Metta Sutta, de Boeddha’s lering over metta. Sangharakshita laat ons hier zien hoe we de vele facetten van vriendelijkheid in ons dagelijkse leven kunnen ontwikkelen. Hij laat ons de voedende condities zien die het zaadje van vriendelijkheid nodig heeft. Hij spoort ons aan het pad, dat naar een warm en ruim hart leidt, te volgen. En met een dergelijk warm en ruim hart kunnen we ons gelukkiger en tevreden in onszelf voelen en meeleven met de vreugde en de pijn van alle levende wezens. Het boek bevat ook een uitgebreide introductie van de Metta Bhavana, de meditatie voor het ontwikkelen van liefdevolle vriendelijkheid.

De meest bekende liefde is de voorwaardelijke liefde, waarbij we onze liefde voor iemand, dan wel de liefde van een ander voor ons, willen beschermen door het toe te dekken met bijvoorbeeld een huwelijk, afspraken en al dan niet uitgesproken (huwelijkse) voorwaarden. Deze vorm van liefde kenmerkt zich door een afhankelijk zijn van een ander of iets anders om ons geluk te handhaven. Gaat die ander ervandoor, of komt deze de afspraken niet na, dan verdwijnt ons geluk en ervaren wij als mens een leegte van binnen. Voorwaardelijke liefde is vooral gericht op de buitenwereld: we voelen ons gelukkig als we in contact zijn met iets of iemand anders en willen dat vasthouden.

(Bron: Beleven, Wikipedia)(Foto:awarenessdays.com)…[+]