CDB en Caribische particuliere ondernemers bieden hulp aan slachtoffers orkaan Beryl

1 CDB Logo

PARAMARIBO – De Caricom Particuliere Sector Organisatie (CPSO) en de Caribische Ontwikkelingsbank (CDB) hebben besloten hulp te bieden aan eilanden die zwaar getroffen zijn door orkaan Beryl. Maandag had de CPSO een bijeenkomst om na te gaan op welke manier er hulp geboden kan worden aan de slachtoffers. Deze bijeenkomst werd bijgewoond door bedrijven uit de particuliere sector en organisaties uit Trinidad en Tobago, Antigua en Barbuda, Suriname, Guyana en Caricham..

Thackwray Driver, lid van het uitvoerend comité van de CPSO, zegt dat de geboden hulp moet aansluiten bij de behoeften van de getroffen lidstaten. “Gebleken is dat bedrijven uit de particuliere sector en personen een verscheidenheid aan goeden en items bereid zijn te geven. Maar wij moeten ervoor zorgen dat de steun die we verlenen zoveel mogelijk aansluit bij de behoeften van de personen en particuliere sectoren van de getroffen landen”, verduidelijkt  Driver. Tot nu toe zijn er toezeggingen gedaan, waaronder flessenwater, om ervoor te zorgen dat er indien nodig noodvoorzieningen beschikbaar zijn.

Daarnaast zijn verschillende fabrikanten en conglomeraten benaderd voor het leveren van andere hulpgoederen. Er is ook magazijnruimte toegewezen voor de opslag van hulpgoederen. Ook zijn regionale aanbieders van zeeschepen ingeschakeld om voor de maritieme voorzieningen te zorgen, en wordt er hulp verleend voor grondtransportdiensten.

“Om ervoor te zorgen dat de steun die we bieden aansluit bij de behoeften van de getroffen landen, staan we in contact met de Caribische Agentschap voor Rampenbeheer (CDEMA) en rampencoördinerende instanties van de respectieve landen, waarbij we via Caricham coördineren met regionale verenigingen uit de particuliere sector. Momenteel wachten wij op informatie van hen ”, zegt  Chief Executive Officer en technisch directeur, Patrick Antoine.

Gistermiddag heeft de CDB eveneens hulp toegezegd. “We zijn klaar om onze volledige capaciteit in te zetten om de herstel- en wederopbouwinspanningen te ondersteunen. We zullen zij aan zij werken met onze partnerregeringen om onze lidlanden door deze crisis heen te loodsen.  Daartoe coördineert ons team actief een alomvattende respons om tegemoet te komen aan de behoeften op  onmiddellijke, middellange en lange termijn”, aldus CDB.

Door middel van onmiddellijke actie biedt CDB zijn gebruikelijke steun aan het Regional Response Mechanism, dat zal worden geleid door CDEMA. Dit omvat de mobilisatie en coördinatie van de rampenbestrijding om de noodzakelijke behoeften, middelen en hulp zo snel mogelijk naar de getroffen gebieden te krijgen. Waar nodig zullen ook menselijke hulpbronnen ter beschikking worden gesteld om de capaciteit ter plaatse te vergroten. Daarnaast zullen, waar mogelijk, de nationale responsinspanningen worden ondersteund, vooral met betrekking tot de respons op noodsituaties…[+]