Eenig herkozen als voorzitter SBWB

Earnie Eenig

BODYBUILDING – Earnie Eenig is bij acclamatie gekozen als voorzitter van de Surinaamse Bodybuilding & Weightlifting Bond (SBWB). De bestuurstermijn van het bestuur Eenig is hiermee met twee jaar verlengd.

“We zijn niet ontevreden, maar er is nog genoeg ter verbetering op zowel het bestuurlijke als voor wat betreft wedstrijden of meetmomenten voor de atleten. Overall zijn we wel content en gaan we door met werken in belang van onze mooie sport”, geeft Eenig aan. Bij de bestuursverkiezingen is er door de leden geen tegenkandidatenlijst ingediend. Hierdoor werd Eenig voor de tweede termijn als voorzitter gekozen.

Eenig zal zich met zijn bestuur richten op de komende Centraal Amerikaanse en Caribische kampioenschappen in oktober en de Nationale Bodybuilding en Fitnes kampioenschappen op 2 november. “Het wijzigen van de verouderde statuten en het 70-jarige bestaan van de Bodybuilding Bond volgend jaar behoren ook tot prioriteitspunten van het nieuw gekozen bestuur.”

Het nieuwe SBWB-bestuur bestaat verder uit: Milton Haynes (ondervoorzitter), Marciano Rodriques (penningmeester), Fharjaz Abdoeljamil (secretaris), Cyril Ling (tweede penningmeester), Roxana Baron (commissaris) en Mozes Rickets (commissaris). David Atromoi, Zoena Knel en Jasmien Lijkwan van het eerste termijn van Eenig, keren niet terug. Het drietal wordt vervangen door Rickets, Haynes en Baron…[+]