Herkansings- en aandachtscholen voor leerlingen met leerachterstanden

4-“Herkansings--en-aandachtscholen

PARAMARIBO – Om de leerachterstanden terug te dringen, heeft het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (OWC) besloten herkansings- en aandachtscholen in te stellen. Dit houdt in dat vanaf 26 augustus tot 20 september landelijk centraal gelegen scholen worden gebruikt als scholen waar leerlingen vrijblijvend extra begeleiding zullen krijgen.

 

Dit initiatief is bedoeld om leerlingen met opgelopen leerachterstanden, met name op het gebied van lezen, schrijven en rekenen, bij te scholen en op niveau te brengen. In een gesprek met de Communicatie Dienst Suriname vertellen OWC-Minister Henry Ori en Helima Poese, directeur Algemeen Vormend Onderwijs, over de aanpak.

 

Het ministerie introduceert twee belangrijke instrumenten om leerachterstanden in te lopen: herkansings- en aandachtscholen. Herkansingsscholen bieden leerlingen die op het randje van overgaan staan extra mogelijkheden om toch naar het volgende leerjaar over te gaan. Aandachtscholen daarentegen richten zich specifiek op leerlingen met significante leerachterstanden, waarbij de nadruk ligt op het verhogen van het leerniveau.

 

Directeur Poese benadrukt dat leerlingen voor deze programma’s worden geselecteerd op basis van advies van hun klassenleerkracht, rekening houdend met de overgangsnormen. In samenwerking met deskundige leerkrachten zullen leerlingen individueel of in groepen begeleid worden om hun achterstanden in te lopen. Bij de herkansingsscholen worden de leerlingen bijgeschoold met de leerstof van het vak waarin ze het laagst hebben gescoord, gericht op de leerstof van het derde kwartaal. “Ze krijgen dan weer een toets op 2 en 3 september. Als ze die hebben gehaald en de nodige punten hebben bijgehaald, gaan ze over naar het volgende leerjaar”, meldt Poese. Bij aandachtscholen worden elke week toetsen afgenomen om de voortgang van de leerlingen te monitoren en hun beheersing van de leerstof te evalueren.

 

Deze toetsen dienen als hulpmiddel om handelingsplannen voor verdere ondersteuning aan te scherpen. Bij de aandachtscholen worden de toetsresultaten niet gebruikt om leerlingen naar een volgend leerjaar te laten gaan. Het ministerie streeft ernaar om landelijk zoveel mogelijk hetzelfde concept toe te passen. Poese geeft een voorbeeld van het binnenland, waarbij met name O.S. Brokopondo en O.S. Brownsweg zullen fungeren als herkansings- en aandachtscholen. “De school zal dan de centrale plek zijn voor alle andere scholen in de buurt. De leerlingen van alle scholen die daaromheen liggen, melden zich daar aan voor bijscholing. Als blijkt dat de kinderen te ver moeten reizen om de centrale school te bezoeken, zullen we in een van de andere dorpen nog een herkansingsschool opzetten”, stelt Poese. …[+]