IRIS wil ook verontschuldiging van regering voor gebeuren op plein

PARAMARIBO – De Interreligieuze Raad in Suriname (IRIS) wil dat de regering haar verontschuldigingen aanbiedt aan de samenleving voor het gebeuren op het Onafhankelijkheidsplein tijdens het Phagwa festival.

De IRIS schrijft dat op maandag 25 maart tijdens een evenement zich een onaangenaam voorval heeft voorgedaan op het Onafhankelijkheidsplein, waarbij alle normen van goed fatsoen en goed gedrag overboord zijn gegooid. Het jammerlijke hierbij is dat dit evenement werd gekoppeld aan een religieuze hoogtijdag, Phagwa, die door een groot deel van de Surinaamse bevolking wordt herdacht als de overwinning van het goede op het kwade. De IRIS wijst erop dat momenteel een deel van de bevolking nog aan het vasten is en uitkijkt naar waar de overwinning van het goede op het kwade gevierd kan worden.
De IRIS benadrukt dat de manier waarop er is gefeest op het plein er op geen enkel moment een religieus karakter was te bespeuren en betreurt het dat de naam van het religieuze feest Phagwa is misbruikt om het evenement te organiseren met het kennelijke doel daarmee volk aan te trekken.
“Wij komen niet aan de vrijheid van mensen, maar doen een ernstig beroep op de regering dat zulks zich nooit mag herhalen onder de noemer van een religieus feest. Bovendien heeft het zich voorgedaan op het Onafhankelijkheidsplein, dat in onze natie symbool staat voor nationale eenheid, saamhorigheid en andere waarden die wij hoog achten. Wij verzoeken u dan ook om het plein niet meer voor dergelijke evenementen vrij te geven, zoals al eerder verzocht door de vereniging
Sanatan Dharm Maha Sabha Suriname in haar schrijven van 12 februari 2024”, aldus de IRIS in een protestbrief aan president Chandrikapersad Santokhi.

De IRIS doet een dringend beroep op de president om toe te zien dat wanneer er een vergunning wordt verleend voor evenementen die gekoppeld worden aan religieuze hoogtijdagen, de voorwaarden dan ook dienovereenkomstig zijn met de normen en waarden in het algemeen, maar in het bijzonder in overeenstemming zijn met de zeden en gewoonten van het land en van de desbetreffende denominatie. De religieuze organisatie is ervan overtuigd dat de president in het kader van het bevorderen van herstel van normen en waarden in ons land dan ook gehoor zal geven aan het verzoek van de IRIS. Een gepaste verontschuldiging vanuit de regering naar de samenleving wil de organisatie graag. Intussen heeft de organisatie van het Phagwa festival haar verontschuldigingen aangeboden.
In de IRIS zijn vertegenwoordigd: het Rooms Katholieke Bisdom Paramaribo, de Vereniging Sanatan Dharm Maha Sabha Suriname, de Vereniging Arya Diwaker, de Majlis Muslimien Suriname en de Surinaamse Islamitische Vereniging.…[+]