Kleidammen in landbouwgebieden laten te wensen over

NICKERIE – Door de regenperiode zijn de polderdammen of wel kleiwegen die leiden naar de landbouw- percelen gaan verslechteren, omdat er slecht of helemaal geen  onderhoudsbeurt aan deze wegen wordt gegeven. Er ontstaan grote kuilen op deze wegen, waardoor die onbegaanbaar worden met alle gevolgen van dien, zoals het blijven vastzitten van de landbouwmachines en ook de voertuigen van de boeren. Zelfs voertuigen die van de  4 bij 4 (four wheel drive) zijn voorzien, kunnen met veel moeite over de polderdammen. Zo uit landbouwer Rajen Bishar zijn misnoegen over de slechte dammen, die zij in de regentijd moeten trotseren om de rijstvelden te bereiken. “Elke keer dat zo een voertuig defect raakt, moet er veel geld aan herstel uitgegeven worden en in enkele gevallen is herstel ook onmogelijk”, jammert Bishar. Hij merkt op dat de boeren die moeten bemesten veel meer geld gaan moeten neertellen, omdat zij dan noodgedwongen zijn om de bemesting met een landbouwvliegtuig te doen. Die kosten zijn veel hoger dan bemesten met de hand. “Zo worden de kosten voor het onderhoud van de aanplant veel hoger dan wat de boer heeft gebudgeteerd”, legt de padieboer uit 

Het budgeteringssysteem voor de boeren is volgens hem zeer belangrijk, omdat men hieruit een planning kan maken naar de oogst toe en wat men uiteindelijk kan verdienen. Bij herhaaldelijke calamiteiten,  zoals wateroverlast, watergebrek, hoge inputs en slechte wegen, worden de kosten alsmaar hoger.

De bezorgde landbouwer zegt dat boeren op hun manier de slechte staat van de weg te Uitbreiding Henarpolder, bij verschillende instanties hebben aangegeven. “Ook zijn parlementariers ge├»nformeerd.” Hij geeft aan dat er  slechts een gedeeltelijke beschelping heeft plaatsgevonden. Bishar vraagt zich af waar de rest van het materiaal zit, en waarom de volledige wegstrekking niet wordt aangepakt. is. Hij verwacht dat er gehoor zal worden gegeven aan de oproep en dat het werk volledig wordt uitgevoerd. De boeren vinden het frappant dat in de Henarpolder de weg die leidt naar de landbouwpercelen aan de linkeroever, is bezand tot waar de directeur van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), zijn landbouwareaal heeft…[+]