Loon veel ambtenaren stopgezet

biza

PARAMARIBO –  Landelijk heeft een groot aantal personen een beschikking ontvangen waarin staat aangegeven dat zij per 1 mei geen loon meer zullen ontvangen. Dit zegt de directeur van het Ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza), Mohamad Nasier Eskak. De directeur kan echter nog niet aangeven hoeveel ambtenaren de beschikking hebben ontvangen, omdat er tijdens de landelijke registratie personen zijn die zich online hebben geregistreerd maar nooit een bevestigingsmail hebben ontvangen.

Biza-directeur Eskak vertelt wel dat tijdens de eerste registratieperiode 6 duizend ambtenaren zich niet hadden geregistreerd en dat tijdens de window-periode uit die 6 duizend slechts 1800 zich fysiek hebben laten registreren. Verder geeft hij aan dat personen die een beschikking hebben ontvangen de ruimte hebben om zich te verweren en dat die verweerbrieven nu worden gestuurd en in behandeling worden genomen. Het gaat om een groot aantal personen dat een beschikking heeft ontvangen waarbij het loon per 1 mei is stopgezet. De personen die zich wel online hebben geregistreerd en dit aangeven tijdens hun verweer zullen eind juni het salaris van mei en juni ontvangen. Na de stopzetting zal ontslag volgen voor de mensen die zich noch fysiek, noch online hebben geregistreerd, tenzij zij zich alsnog aanmelden.

Jeanine Jurel, een van de leerkrachten die ook een beschikking heeft ontvangen, vertelt in gesprek met de krant dat zij zich wel online heeft geregistreerd maar nooit een bewijs heeft ontvangen van haar online registratie. Zij vertelt echter dat de mogelijkheid bestaat dat zij zich nog kan verweren, waarna zij in juni alsnog het salaris van mei gestort zal krijgen. Volgens Jurel zal zij kijken hoe zij eind deze maand de eindjes aan elkaar zal knopen. Wel geeft zij aan dat zij geen geld zal gaan lenen om het werk van het ministerie van Onderwijs te doen. “ Er zijn een heleboel mensen die niet eens weten dat hun loon is stopgezet en weten dus niet wat hen te wachten staat”, stelt zij.

Volgens Merredith Hoogdorp, de ondervoorzitter van het Syndicaat Wi Sa Strey, zullen eind mei 1032 leerkrachten geen loon ontvangen. Het Syndicaat is een registratie gestart voor de leerkrachten om na te gaan wat zij voor hen kan betekenen. Zij geeft aan dat een leerkracht haar heeft verteld dat zij bij haar vakbond heeft aangeklopt en de voorzitter haar te kennen heeft gegeven dat de vakbond niets voor haar kan betekenen omdat zij de mogelijkheid had zich te registreren, terwijl er wel elke maand contributie wordt betaald. “Wij zullen nagaan wat we voor de leerkrachten kunnen doen omdat er nu al een tekort is in ons onderwijs en we vinden het niet kunnen dat sommige mensen buiten hun schuld om worden afgevoerd”, stelt Hoogdorp…[+]